fbpx

Tvist med utbygger? 2 tips til kreative løsninger!

Tvister med utbyggere kan bli langvarige og kostbare. Fortvil ikke, det finnes noen kreative løsninger som du kan bruke for å komme deg i mål uten å kaste bort penger!

Har du bygd bolig og havnet i tvist med utbygger?

Det er både spennende og utfordrende å bygge bolig. Det er imidlertid kjedelig å havne i tvist med utbygger. Tvistene forbrukerne har mot utbygger handler ofte om de samme tingene

  • – mangler etter bustadoppføringslova
  • – forsinkelse etter bustadoppføringslova
  • – krav om dagmulkt
  • – utbedring / retting

Denne artikkelen skal imidlertid handle om to tips du bør ha med deg dersom du har kommet et stykke i tvisten din 

Krav om dagmulkt ved forsinkelse – pass på dine krav!

Vi avsluttet nylig en sak hvor klient hadde krav om dagmulkt ved forsinkelse etter bustadoppføringslova. Saken var ikke plankekjøring og bød på mange utfordringer. Utbygger hadde vært «flink» med å avtale seg bort fra overtakelsesdato. Det ble brukt vage tidsaspekter som «våren 2020», samtidig som det ble tatt forbehold om at datoen ikke kunne være en overtakelsesdato likevel.

Er det mulig å gjøre slik? Ja, det er det. Bustadoppføringslova er loven som regulerer dine rettigheter og forpliktelser. Den er i utgangspunktet en veldig forbrukervennlig lov. Problemet er at en erfaren utbygger vil unngå å gi spesifisert overtakelsesdato, da det er denne datoen som styrer blant annet dagmulktskravet. Og ja, for å svare på det også; utbygger har anledning til å å gjøre dette.

TIPS 1: Hva kan du som forbruker forhandle med utbygger om?

Tenk; hva er utbygger interessert i? Utbygger vil bygge boligen og motta penger fra deg. Uten penger fra deg, vil de heller ikke ha omsetning. Dette er satt på spissen, men gir deg likevel en del riktige tanker om utbyggersituasjonen. Dermed har du i første omgang det sterkeste kortet for å forhandle om overtakelsesdato. Det er du som har pengene og du kan kreve at det blir satt en dato. Du må selvfølgelig risikere å få et avslag og at du m gå til noen andre aktører.

Dine rettigheter, herunder ditt krav om f.eks. dagmulkt, vil være bedre vernet dersom du klarer å få til en stadfestelse av en konkret dato, og at man fjerner klausulen om at «datoen/estimatet ikke skal anses å være en overtakelses/ferdigstillelsesdato etter bustadoppføringslova § 10». Den siste setningen bør du få vekk fra kontrakten!

Det som også er vanlig er at utbygger muntlig kommer med presiseringer eller lovnader om dato, men unngår bevisst å gjøre det skriftlig. Da kan du gjøre det skriftlig. Dersom de sier at «vi skal være ferdig til 1.mai», så kan du følge det opp med en e-post omgående, og skrive at du viser til samtale om overtakelsesdato og lovnad om datoen som ble nevnt. Dermed kan du se om de svarer. Det er ikke en skuddsikker strategi, men kan være med på å bygge din sak.

 Viktigste er å få alt ned på papiret – sørg for å at alt kan etterprøves. «Ord mot ord»-saker er alltid utfordrende.

TIPS 2: Dersom du vil unngå en langvarig tvist: tenk utenfor boksen!

Tilbake til suksesshistorien: vår klient hadde et krav mot utbygger som gjaldt forsinkelse og dermed ga rett til dagmulkt etter bustadoppføringslova. Som nevnt var denne saken ikke plankekjøring, men vi estimerte at han hadde et krav mellom kr 150 000-245 000. Han ønsket en snarlig løsning, og ga oss oppdraget om å finne veien dit. 

Vi spurte dermed; hva er din primærinteresse og hvilke bekymringer har du? Han hadde de samme bekymringer som de aller fleste. Han bekymret seg for hvor lang tid dette kunne ta, hvordan det kunne ende og hva alt ville koste. Han var ikke interessert i å slåss lenge om forståelsen om f.eks bustadoppføringslova § 10.

Det vi deretter spurte om var om han hadde noen gjenstående prosjekter i huset han kunne tenkt seg gjennomført. Grunnen til at vi spurte om dette er at vi bistår både utbyggere og forbrukere, og vi vet hvor skoen trykker. Utbygger vil nødig gi fra seg penger, men kan rimelig få tak i f.eks. nytt kjøkken fra underleverandør, dersom de ikke hadde levert godt nok tidligere. Vår klient svarte at han hadde planlagt å bygge walk in-garderobe/rom, og det kostet ham kr 200 000.

På dette tidspunktet visste vi at saken kunne løses, uten å måtte krangle om bestemmelsene i bustadoppføringslova. Vi forhandlet frem en god løsning, hvor utbygger fikk ordnet walk in fra sine underleverandører, mens forbrukeren fikk det han ville uten flere kostnader som han måtte betale til utbygger. Han sparte kr 200 000. Det ble en win-win situasjon, hvor vi vil påstå at begge vant. En slik løsning kan alle være fornøyd med. Saken ble løst på 1,5 uker, uten risiko og uten langvarig tvist.

Tenk utenfor boksen du også!

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Nyheter

2 grunner til at eiendomsmegler kan bli ansvarlig overfor budgiver

Kan eiendomsmegler bli erstatningsansvarlig overfor budgiver hvis aksept ikke videreformidles? Nå skal saken opp i Høyesterett – les vår analyse!

Les mer →
Bustadoppføring

Mangler ved nyoppført bolig – 6 grunner til at vi vant i lagmannsretten – bustadoppføringslova

Forbrukerne havnet i en tvist mot entreprenør om deres nyoppførte hus. Les hvorfor de vant frem med alle juridiske spørsmål i lagmannsretten med vår hjelp. Bustadoppføringslova.

Les mer →
prisavslag for boligmangler
Boligmangler

6 avgjørende steg for å få prisavslag for boligmangler [oppdatert oktober 2021]

Her får du vite nøyaktig hva som skal til for at du skal få prisavslag i din boligtvist. Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne eiendoms- og boligadvokater.

Les mer →
Selvstendig rettsvernshevd
Hevd

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd!

Det er ikke veldig ofte vi ser avgjørelser om tinglysingsloven og rettsvern, men det har fortsatt vært noen uklarheter knyttet til temaet om rettsvern. Idag, …

Les mer →
Husleietvistutvalget blir nasjonalt
Nyheter

Endelig et nasjonalt husleietvistutvalg!

Husleietvistutvalget for hele Norge Fra 1. september 2021 har Norge endelig fått et landsdekkende førsteinstans for husleiesaker i form av Husleietvistutvalget! Dette innebærer at Husleietvistutvalget …

Les mer →
Tilbakekall av bud
Boligmangler

Hva skjer når budgiver trekker budet – konsekvenser [2021]

Det skal svært mye til for at budgiver kan trekke budet og få til et gyldig tilbakekall. Dersom aksept er gitt rettidig, er normalt en avtale inngått. Selger kan kreve at boligsalget gjennomføres, men problemet er å få budgiver til faktisk å betale. I artikkelen ser vi på hva man skal gjøre med det.

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon