fbpx

Toppblogger tapte i to instanser – 3 tips for å unngå tabbene hun gjorde!

Funkygine tapte skjeggkresak i ting- og lagmannsretten. Mange lurer nå på hvilken betydning dette har. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere.

Toppblogger tapte skjeggkresak

Vi har nylig blitt kjent med at toppbloggeren / influenceren Funkygine tapte en skjeggkresak i tingretten, og deretter i lagmannsretten. 

Saken har fått mye mediaomtale, og våre advokater har mottatt flere henvendelser om hvilken betydning dette tapet har for øvrige saker om skjeggkre som er til behandling. Spørsmålet som vi blir stilt oftest er om kjøperne nå har fått en dårligere stilling som følge av denne saken. Det korte svaret er ….nei! 

Bakgrunn i Funkygine-saken 

Kjøper, influenceren Funkygine, var opplyst om at det fantes sølvkre i boligen. Etter hvert, med hjelp av skadedyrsbekjempere, fant de ut at det slettes ikke var sølvkre. Det var faktisk skjeggkre som hadde manifesterte seg i boligen hennes. Hun kjøpte om sommeren, og fikk vite om dette i november samme år. Hun fremmet på bakgrunn av dette forholdet et krav om prisavslag og erstatning på kr 634 000 først i sent i februar neste år.

Saken endte med tap i tingretten, noe som førte til at hun ikke ble tilkjent prisavslag. Hun anken saken, og tapte igjen! Nå må hun dekke motpartens sakskostnader og må selv ordne opp i skjeggkreproblematikken. Et kjedelig resultat for bloggeren, og en seier for selgeren. 

Hvorfor endte det slik? La oss analysere de tabbene hun gjorde for at du skal unngå å tape kravet ditt. 

Ikke gjør samme tabbe – hun reklamerte for sent

Kjøper hadde funnet en rekke skjeggkre, og det synes i stor grad å være dokumentert at krypdyrene var tilstede før overtakelse. Det betyr at hun i utgangspunktet hadde fundamentet for en god sak. 

Det avgjørende i saken var at hun reklamerte tre måneder og 12 dager etter at hun avdekket forholdet. Hun skal etter loven reklamere kort tid etter at man oppdager forholdet, dvs. innen regelen om «rimelig tid». Retten var ikke nådig. Ting- og lagmannsretten konkluderte med at Funkygine hadde reklamert for sent. Dette er i tråd med gjeldende høyesterettspraksis og helt riktig avgjørelse.

Vilkåret i loven er som nevnt at det skal reklameres innen “rimelig tid”. Hva som er “rimelig tid” er avklart av Høyesterett. Reklamasjon skal skje senest skje innen to-tre mnd etter at en avdekket eller burde ha avdekket mangelen. En reklamasjon over tre måneder etter at en oppdaget forholdet vil være for sent. Men; hvorfor skal du vente så lenge? Ikke vent, send en skriftlig henvendelse om forholdet og finn deretter ut om detaljene.

Vi er av den oppfatning at både ting- og lagmannsretten har kommet til riktig resultat. Det er derfor riktig at Funkygine tapte saken i begge instanser, da hun reklamerte over tre måneder etter at forholdet var oppdaget. Her er retten lite nådig, men det er samtidig helt riktig. 

Første tips er å reklamere snarest mulig. Ikke vent med dette! Andre tips er å skaffe de beste fagkyndige. Tredje tips er å dokumentere verdiminuset med gode rapporter. Les gjerne vår artikkel hvor vi avslører de 3 viktigste punktene du må vite om reklamasjon.

Hva betyr dette for andre saker?

La oss banke det inn først som sist. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av hver sak. Det er imidlertid noe vi kan si med stor sikkerhet: Selv om Funkygine tapte, vil denne saken ikke påvirke din tvist nevneverdig. Det er fordi dommerne ikke «rakk» å drøfte forholdet om skjeggkre utgjør en mangel eller ikke. Det var ikke nødvendig å gå inn på dette ettersom det var utvilsomt at de hadde bommet på reklamasjon. Det var reklamasjonsreglene, altså tidsaspektet, som førte til tap. Retten trengte aldri å se på skjeggkreproblematikken som sådan. Derfor påvirker ikke dette utfallet din sak.

Funnet skjeggkre eller mottatt krav?

Lurer du på hvordan din sak står per idag? La oss sette opp en vederlagsfri strategisamtale hvor vi ser på A) hvor du er nå og B) hvordan du skal få det du har krav på. 

I vår siste sak bistod vi selger som slapp et krav på kr 750 000 ved bruk av våre metoder. 

Vi har hatt en rekke lignende saker, og vi har representert både selgere og kjøpere. Vi har innarbeidet gode nettverk av fagkyndige, og kommer raskt i gang med saken din.

Dersom du vil vite enda mer om reklamasjon, les gjende Reklamasjonsportalens komplette guide til reklamasjon.

www.klamasjonsportPostade

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

prisavslag for boligmangler
Boligmangler

6 avgjørende steg for å få prisavslag for boligmangler [oppdatert oktober 2021]

Her får du vite nøyaktig hva som skal til for at du skal få prisavslag i din boligtvist. Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne eiendoms- og boligadvokater.

Les mer →
Selvstendig rettsvernshevd
Hevd

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd!

Det er ikke veldig ofte vi ser avgjørelser om tinglysingsloven og rettsvern, men det har fortsatt vært noen uklarheter knyttet til temaet om rettsvern. Idag, …

Les mer →
Husleietvistutvalget blir nasjonalt
Nyheter

Endelig et nasjonalt husleietvistutvalg!

Husleietvistutvalget for hele Norge Fra 1. september 2021 har Norge endelig fått et landsdekkende førsteinstans for husleiesaker i form av Husleietvistutvalget! Dette innebærer at Husleietvistutvalget …

Les mer →
Tilbakekall av bud
Boligmangler

Hva skjer når budgiver trekker budet – konsekvenser [2021]

Det skal svært mye til for at budgiver kan trekke budet og få til et gyldig tilbakekall. Dersom aksept er gitt rettidig, er normalt en avtale inngått. Selger kan kreve at boligsalget gjennomføres, men problemet er å få budgiver til faktisk å betale. I artikkelen ser vi på hva man skal gjøre med det.

Les mer →
boligadvokat tilbakekall trekke bud
Boligmangler

Tre ting du må vite hvis budgiver ønsker å trekke eller tilbakekalle budet

Tilbakekall av bud – trekke bud Fenomenet hvor boligkjøper ønsker å komme seg ut av avtalen rett etter at den har kommet i stand blir …

Les mer →
Boligmangler

Den beste boligadvokaten for deg? [Guide 2021]

Har du havnet i en boligtvist med selger og deres eierskifte-/boligselgerforsikringsselskap? Er du redd for at du velger feil boligadvokat, ikke får det resultatet du er på jakt etter, at det tar for lang tid og/eller koster mye penger? Denne artikkelen bør du lese, slik at du kan velge den beste boligadvokaten for deg.

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon