Toppblogger tapte skjeggkresak

Influencer Funkygine tapte i tingretten – hva skjedde?

har denne saken betydning for din skjeggkresak?

Vi har nylig blitt kjent med at toppbloggeren / influenceren Funkygine tapte en skjeggkresak i Oslo tingrett.

Saken har fått mye mediaomtale, og våre advokater har mottatt flere henvendelser om hvilken betydning dette tapet har for øvrige tvister som er til behandling.

Spørsmålet som vi blir stilt oftest er om kjøperne nå har fått en dårligere stilling som følge av denne saken.

Bakgrunn i Funkygine-saken 

Influenceren Funkygine hadde funnet skjeggkre i boligen. Hun fremmet på bakgrunn av dette forholdet et krav om prisavslag og erstatning på kr 634 000.

Saken endte med tap i tingretten, noe som førte til at hun ikke ble tilkjent prisavslag, må dekke motpartens sakskostnader og må selv ordne opp i skjeggkreproblematikken.

Et kjedelig resultat for bloggeren, og en seier for selgeren. Flere kjøpere har nå spurt oss følgende spørsmål; Hvorfor endte det slik?

Reklamerte for sent

Kjøper hadde funnet en rekke skjeggkre, og det synes i stor grad å være dokumentert at krypdyrene var tilstede før overtakelse.

Det avgjørende i saken var at kjøper reklamerte tre måneder og 12 dager etter at hun avdekket forholdet. Retten konkluderte med at det var reklamert for sent. Dette er i tråd med gjeldende høyesterettspraksis.

Vilkåret i loven er at det skal reklameres innen “rimelig tid”. Hva som er “rimelig tid” er avklart av Høyesterett. Reklamasjon skal skje innen to-tre mnd etter at en avdekket eller burde ha avdekket mangelen. En reklamasjon over tre måneder etter at en oppdaget forholdet vil være for sent.

En reklamasjon over tre måneder etter at en oppdaget forholdet vil være for sent.

Vi er av den oppfatning at retten har kommet til riktig resultat. Det er derfor riktig at Funkygine tapte saken i tingretten, da hun reklamerte over tre måneder etter at forholdet var oppdaget.

Hva betyr dette for andre saker?

Det må foretas en konkret helhetsvurdering av hver sak. Selv om Funkygine hadde vunnet, ville dette ikke ha påvirket din eventuelle sak.

Foreløpig har kjøperne vunnet de fleste sakene i tingretten, men nå skal første skjeggkresak behandles av lagmannsretten (skrevet 7. mars 2019). Reklamasjonsportalen skal følge med på den fremtidige utviklingen.

Funnet skjeggkre/mottatt krav?

Reklamasjonsportalens advokater behandler en rekke skjeggkresaker, og har representert både selgere og kjøpere i forbindelse med disse sakene. Vi har innarbeidet gode nettverk av fagkyndige, og kommer raskt i gang med saken din.

Les gjerne vår artikkel om hva det har å si at Protector har fjernet dekning for skjeggkre, og artikkelen om at skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Les også vår artikkel om reklamasjon – Reklamasjonsportalens komplette guide til reklamasjon.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Du kan tape kravet ditt om du reklamerer for sent!

Ny skjeggkresak blir behandlet av lagmannsretten i nær fremtid

Denne saken er av liten til ingen betydning for øvrige skjeggkresaker

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Kan det reklameres på? Er det brudd på avtalen?
Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo