Reklamasjon – den komplette guiden!

Reklamasjonsportalen har utarbeidet en enkel reklamasjonsguide.

Reklamasjonsportalens enkle og komplette guide til reklamasjon 

Reklamasjonsreglene for bolig, bil, båt og campingvogn er nærmest likelydende. Vi mottar et stort antall henvendelser om reklamasjon, og har i den forbindelse perfeksjonert vår saksbehandling. 

Reklamasjonsportalen har på bakgrunn av disse henvendelsene ønsket å utarbeide en enkel, forståelig og komplett reklamasjonsguide. Nøkkelen til reklamasjon er å reagere med det samme du har avdekket mangelen.

Ikke vent for lenge med å kontakte selger! Ditt krav om prisavslag og erstatning er betinget av rettidig reklamasjon.

Eneste guiden du trenger

Reklamasjonsportalen mottar svært mange henvendelser som gjelder fremgangsmåten i forbindelse med reklamasjon. Vi skal i det følgende gi deg en enkel oppskrift til en korrekt reklamasjon.

Situasjonen er følgende: Du har avdekket feil og mangler ved enten boligen, bilen eller båten din, dvs. at tingen du har kjøpt mest sannsynlig ikke er i kontraktsmessig stand. Du har med andre ord ikke fått det du hadde forventninger om å få.

Det finnes to steg som må gjøres dersom du ønsker å nå frem med ditt krav om prisavslag –
nøytral reklamasjon (steg 1) og spesifisert reklamasjon (steg 2)

Steg 1 – Nøytral reklamasjon

Når du har avdekket feil og mangler ved tingen du har kjøpt, må dette meddeles til selger. Denne henvendelsen kalles for en nøytral reklamasjon.

Det er sterkt anbefalt at du gjør denne meddelelsen skriftlig til selger. Det er tilstrekkelig med en e-post. Det er viktig å kunne dokumentere dato og innhold på reklamasjonen i etterkant – ta derfor vare på denne e-posten og/eller brevet.

Husk å kontrollere at selger har mottatt reklamasjonen.

Hvilke forhold skal jeg reklamere om

– må det være alvorlig før jeg tar kontakt?

Du bør reklamere selv om du kun iakttar symptomer på at det kan foreligge en feil. Eksempel: du bør reklamere hvis du oppdager våte flekker i taket på badet. Selv om dette kanskje ikke er en mangel, bør du uansett ta kontakt med selger innen kort tid fra du har oppdaget dette.

Du har foretatt en korrekt nøytral reklamasjon når du skriftlig påberoper deg at det foreligger en mangel – gjerne med en forklaring om forholdet. Du trenger ikke å ha dyptgående kunnskap selgeren bør gjøres oppmerksom på hvilket forhold som utgjør kontraktsbruddet.

I tillegg anbefaler vi at du i samme skriv nevner hva du (mest sannsynlig) blir å kreve fra selger grunnet manglende. Dette kalles misligholdsbeføyelser, dvs. at du som kjøper fremsetter krav om enten prisavslag, erstatning eller heving.

Tidsfrister – når må reklamasjonen meddeles til selger?

Ja, det er frister du må overholde. Hovedregelen er at kjøper (du) må reklamere «innen rimelig tid». Hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid vil du kunne tape ditt krav – uansett om du ellers har en god sak.

Reklamer alltid «innen rimelig tid». Hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid vil du kunne tape ditt krav – uansett om du ellers har en god sak.

Reklamasjonsportalens advokater blir ofte spurt om  “hva er innen rimelig tid? Kan jeg samle opp noen andre mangler i mellomtiden, og reklamere på alt innen 6 mnd?”

For det første, du bør aldri “samle opp” mangler. Du må reklamere for hvert forhold som oppstår, og dette bør gjøres snarest etter oppdagelse. I høyesterettspraksis er det slått fast at reklamasjon innen ca to måneder er ansett som «rimelig tid». 

Reklamasjonsportalen har sett mange henvendelser fra kjøpere som har en god sak, men ikke reklamert i tid. Følgelig ønsker vi å gi en god tommelfingerregel: Reklamer med det samme du har oppdaget mangelen eller funnet symptomer på et forhold som kan være en mangel. 

Ovennevnte er steg 1.

Steg 2 er å spesifisere reklamasjonen.

Steg 2 – spesifisert reklamasjon

Hvis du har nok informasjon allerede innledningsvis anbefaler vi at steg 1 og 2 slås sammen.

Normalt vil kjøper oppdage et forhold som taler for at det foreligger en mangel ved boligen. Deretter bør forholdet vurderes av en fagkyndig for å stadfeste mangelens omfang, årsak/årsakssammenheng og estimere utbedringskostnader.

Denne vurdering skal deretter sendes skriftlig til selger. Denne henvendelsen kalles normalt for en spesifisert reklamasjon.

Her anbefaler vi at kjøperen bestemmer seg for hvilke(t) krav som skal fremsettes. Valget består normalt mellom: retting, prisavslag, erstatning og heving.

Du kan normalt kreve retting, prisavslag, erstatning og/eller heving.

Hvor mye kan jeg kreve?

I Norge er retten satt sammen på en nøktern måte i forhold til mange land. Du skal ha erstattet det du har lidt av økonomiske tap (ditt tap), men heller ikke noe særlig mer.

Det er imidlertid et matematisk utregning av hva du kan få i prisavslag og erstatning. 

Tidsfrister – når må spesifisert reklamasjon meddeles selger?

Reklamasjoner bør alltid fremmes snarest mulig. Kjøper må følge opp sin nøytral reklamasjon. Fristen er normalt alltid «innen rimelig tid».

Reklamasjon bør alltid fremmes snarest mulig – og innen rimelig tid.

Reklamasjonsportalen kan hjelpe deg med å reklamere

Reklamasjonsportalen behandler et stort volum av henvendelser som gjelder fast eiendom – hver dag.

Våre advokater ser for ofte at det ikke er reklamert, evt. at det ikke reklamert innen rimelig tid. Et annet forhold som går igjen er at en ikke har fremlagt tilstrekkelig med dokumentasjon for å sannsynliggjøre sitt krav.

Vi anbefaler at du skaffer deg juridisk bistand når avdekker feil og mangler ved boligen din. Våre advokater jobber daglig med disse problemstillingene. Vi kan gjøre prosessen raskere, enklere og sørge for at du får det du har krav på.

Vi kommer raskt i gang – vi garanterer deg et svar innen 24 timer. Sett i gang prosessen for å få det du har krav på med å fylle inn skjemaet til høyre.

Kontakt oss i dag!

Oppsummert

Vi bistår ved alle sider av prosessen - vurdere de feil og mangler som er avdekket, og engasjerer en dyktig fagperson

Vi kan bistå med å få innvilget rettshjelpsdekning

Vi krever prisavslag og erstatning på dine vegne - og sørger for at du ikke oversitter lovens reklamasjonsfrister

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo