Skjeggkre

Protector Forsikring endrer vilkårene – mister du kravet ditt?

Har jeg ingen krav mot selger nå som Protector forsikring endrer vilkårene?

Skjeggkre er et fenomen som har vært mye omtalt i norsk media den siste tiden.

Saken som kanskje har vært mest omtalt er nyheten om at eierskifteforsikringsselskapet Protector Forsikring som endrer forsikringsvilkårene. Nå fjernes dekning for skjeggkre, da selskapet anser ikke dette som en mangel. 

Hva betyr dette for deg og ditt krav? Reklamasjonsportalen nøster opp i rotet som media nå har lagt opp til.

Hva er skjeggkre?

I E24s artikkel kunne en lese om Protector Forsikring som varslet tap på 146 MKR på grunn av skjeggkre.

Protector endrer nå vilkårene – en endring som medfører at mangler på disse insekter ikke dekkes lenger. Protector hevder at grunnlaget for dette er at: 

«Skjeggkre gjør ikke skade på mennesker, dyr eller bolig. Insektets økende inntreden vil mest sannsynlig i nær fremtid anses som normalt hjemmehørende i norske boliger»

(kilde E24s artikkel og børsmeldingen utgitt av Protector Forsikring)

Videre har Help Forsikring flere hundre saker om skjeggkre for øyeblikket.

Reklamasjonsportalen har gått gjennom seneste års rettspraksis og analysert hvilken betydning dette kan ha for ditt krav. 

Anses skjeggkre å være en mangel?

Etter det Reklamasjonsportalen erfarer ender mange av krypdyr-sakene i en rettslig prosess.

Den siste tiden er det avsagt flere avgjørelser i rettsinstansene. Vi mangler foreløpig fersk høyesterettspraksis på nettopp denne problemstillingen. 

Det er på det rene at Protector Forsikring ønsker å skape en ny presedens, hvor retten skal komme til at skjeggkre ikke utgjør en mangel etter eksempelvis avhendingsloven. 

Den siste tiden har det vært en rekke fagkyndige som har uttalt seg, heriblant har Anticimex uttalt til Hadeland avis at: 

«Nå er det på tide å roe ned flere hakk» (Kilde hadeland.no)

Eksperten fra Anticimex konkluderte med at disse insektene ikke er skadelig for boligen, og indirekte mener vedkommende  at disse insektene ikke utgjør en mangel etter avhendingsloven.

Saken er imidlertid ikke så ensidig – en splittet ekspertpanel har kommet til divergerende konklusjoner.

Det er flere som mener at selv om krypdyrene kanskje ikke volder skade på boligen som sådan, skaper krypdyrene likevel betydelig ubehag for beboerne og deres besøkende. I praksis vil dette dermed  kunne anses å være en mangel. 

I en av dommene som omtales nedenfor uttalte fagkyndig takstmann Roska at: 

(…) Tilstedeværelse av skjeggkre kan være ren psykisk terror for noen personer (Kilde: lovdata.no, avgjørelse TSOFT-2017-98570)

Hva mener domstolene?

Domstolene er for tiden opptatt med å avsi en rekke avgjørelser om skjeggkre.

Foreløpig er avgjørelsene svært kjøpervennlige, gitt at forekomsten av skjeggkre, evt. perlekre, er av en viss størrelse og utgjør et verdiminus etter en konkret helhetsvurdering. Naturlig nok må det også foreligge brudd på opplysningsplikten.

Les Reklamasjonsportalens artikkel om en fersk avgjørelse, hvor retten konkluderte med at skjeggkre utgjorde et verdiminus på 10% i saken der.

I avgjørelsen kom retten frem til at det var på det rene at leiligheten var i vesentlige dårligere stand enn kjøperen kunne forvente seg.

Retten var ikke i tvil: det var på det rene at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente seg på grunn av skjeggkre.

Også i Sogn og Fjordane tingrett har en sett samme tendens – det er etablert en streng og kjøpervennlig rettspraksis rundt disse plagsomme krypdyrene. 

Reklamasjonsportalen har omtalt dommen avsagt av Sogn og Fjordane tingrett, se artikkel om Nytt fra retten – kjøper vant frem med et stort krav om prisavslag.

I denne saken vant kjøper frem med krav prisavslag på grunnlag av skjeggkre på
kr 660 000. Kjøper vant imidlertid ikke med krav om heving eller erstatning. 

Oppsummering av rettspraksis

Dommene gir et godt bilde av en streng rettspraksis, som pr. i dag er kjøpervennlig.

Skjeggkre gir foreløpig grunnlag for å prisavslag og erstatning, men hver sak må alltid vurderes konkret.

Forekomsten må være av en viss størrelse og dermed utgjøre et verdiminus for boligen. 

Foreløpig ensidig og kjøpervennlig rettspraksis, med utbetaling av relativt store prisavslag og erstatningssummer.Det er dermed ikke sagt at alle forekomster av skjeggkre vil utløse krav på prisavslag – du må få saken vurdert av fagkyndige.

Usikker på hva du har krav på?

Rettspraksisen er foreløpig relativt ensidig. Eierskifteforsikringsselskapene ønsker å utfordre den gjeldende rettspraksisen. Uten profesjonell hjelp er det derfor ikke lett å avgjøre om det er en sak å fare videre med.

Dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid kan du også tape kravet.

Hvorfor ikke benytte deg av Reklamasjonsportalens advokatbistand når første henvendelse uansett er gratis? Driftsansvarlig advokat arbeider som partner hos Advokatfirmaet Nova DA, som er tilknyttet Norges største advokatnettverk – vi finner spisskompetanse på de spørsmål du måtte ha. 

Les også vår artikkel om reklamasjon – Reklamasjonsportalens komplette guide til reklamasjon

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Rettspraksisen er foreløpig streng, ensidig og kjøpervennlig

Du taper ikke kravet ditt selv om Protector Forsikring fjerner dekning for skjeggkre fra vilkårene.

Retten har tilkjent kjøpere relativt store prisavslag og erstatningssummer på grunnlag av skjeggkre

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo