Om oss

Vi har ikke funnet opp reklamasjonsretten, men vi har perfeksjonert den.

Aki Johannes Viitala

Aki Johannes Viitala

Partner, advokat og driftsansvarlig

(fra novalaw.no)

Aki Johannes Viitala er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold og entreprise, og håndterer daglig diverse forretningsjuridiske problemstillinger.

Han har opparbeidet seg særskilt tyngde innen tomtefeste, hvor han blant annet i 2014-2017 bistod klienter gjennom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett for å avklare rettstilstanden i deler av tomtefesteloven, se eksempelvis Estate-artikkel om seieren i Høyesterett

Videre er advokat Viitala ofte engasjert i saker innen nordisk forretningsjus, med et spisset nedslagsfelt på handel mellom Norge og Finland. Viitala er dypt engasjert i å utvikle næringslivet i Norden, og er i den forbindelse oppnevnt som nestleder i Norsk-Finsk Handelsforening.

I det daglige arbeidet bistår Viitala bostyrere med bobehandling, og har håndtert et stort antall bo de siste år. I tillegg har han erfaring fra særdomstolen Oslo byfogdembete.

Viitala er for øvrig ansett som en hyggelig og lite høytidelig problemløser.

Han er for øvrig omtalt som Norges yngste partner av Finansavisen i JUS-bilaget 11/2018.

ajv@novalaw.no | 416 50 321|  Advokatfirmaet Nova DA

Samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Nova DA er tilknyttet Eurojuris, og er via dette samarbeidspartner til:

Hvorfor velge oss?

Størst nettverk

Reklamasjonsportalen er en advokatportal som driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Nova er medlem av Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med 230 advokater fordelt på 17 advokatkontorer i Norge. Eurojuris er nøye utvalgt samarbeidspartner av både IF Forsikring og NHO. I tillegg er vi stolt av vårt nettverk av fagkyndige. Til orientering er ingen i Eurojurisnettverket forpliktet til å ta en sak fra Reklamasjonsportalen, men portalen gir en unik adgang til Norges bredeste utvalg av advokater via driftsansvarlig. Alle henvendelser blir besvart innen 24 timer av driftsansvarlig hos Advokatfirmaet Nova DA. Via denne portal får du spisskompetanse, og gjerne lokalt om ønskelig.

Stort volum – mengdetrening gir best erfaring

Vår visjon er at stort volum gir den mengdetreningen som resulterer i spisskompetanse. Derfor behandler våre advokater et stort antall reklamasjonssaker på daglig basis. Denne portalen og våre søstersider i Nova har mottatt flere titusen henvendelser de siste år. Det finnes ikke en vinkling som vi ikke har behandlet – noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner.

Yrkesstolthet

Våre advokater skal være ærlige, jobbe med integritet og alltid ha klientens interesser i førersetet. Vi skal alltid være oppdatert, moderne og fremoverlente. Reklamasjonsportalens henvendelser skal besvares raskt, og våre saker skal behandles med særskilt høyt faglig nivå. Advokatene skal imidlertid være lett tilgjengelig og lite høytidelige. Vi kaller det kundeservice på toppnivå, det er dette som er yrkesstolthet. Vi har ikke funnet opp reklamasjonsretten, men vi har perfeksjonert den.

Reklamasjonsportalen bistår med

Bolig

Vannskade på badet?
Manglende drenering? Brudd på opplysningsplikt? Vi tar alle typer boligsaker, og er en sentral aktør i sakene mot Protector og NCL.

Tomtefeste

Økt festeavgift? Krav om innløsning? Behov for takstrapport? Vi bistår daglig både grunneiere og festere, og våre saker i Høyesterett har bidratt til endringer i rettstilstanden.

Servitutter, vei- og naborett

Hvilken rett har du på naboens eiendom? Reell eller personlig servitutt? Eier du veien eller har du en bruksrett?  Ikke la naboen tråkke deg på tærne, få det du har krav på.

Fritidsjuss og hevd

Foreligger det en avtale eller kan du hevde rett på eiendommen? Hvem eier tomten? Hvor går grensene? La våre advokater vurdere din sak.

Bil, båt og motorsykkel

Defekte girkasser, feil kilometerstand, skjulte mangler og lignende forhold? Vi hjelper deg på veien igjen, og ordner samtidig prisavslag og erstatning.

Håndverkertjenester

Renovert bolig, men håndverkeren har ikke fullført jobben? Er arbeidet i strid med byggetekniske forskrifter? La våre advokater vurdere din sak.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo