fbpx

Utbygger – 2 minimumskrav til parkeringsplasser du må vite om for å unngå søksmål

Du som er utbygger har kanskje møtt på noen utfordringer hva gjelder offentlige krav til byggverk – særlig ettersom kravene i forskriftene kan være skjønnsmessig formulert. Denne artikkelen skal gi deg svaret på hva som er minimumskrav til parkeringsplasser.

En bestemmelse som er vagt formulert kan gi utbygger noe rom for egne valg av praktiske, tekniske og/eller teoretiske løsninger hva gjelder utforming. Problemet er at du kan bomme grovt dersom det i utvikling av rettspraksis eller nye veiledninger til byggetekniske forskrifter er fastsatt minimumskrav i rettspraksis eller veiledning til offentligrettslig krav.

En type tvist vi har bistått på «alle sider av bordet» er minimumskrav til lengde og bredde på parkeringsplasser. Her har størrelsen på parkeringsplassen definitivt noe å si. Denne artikkel er for utbyggere for at en skal være kjent med krav til lengde og bredde på parkeringsplasser, herunder unngå søksmål fra borettslag, sameier og forbrukere.

La oss begynne enkelt – du bygger en bolig – hva gjelder da?

Om utbygger skal oppføre en ny bolig, vil det normalt være avtalt at den skal bygges i samsvar med offentligrettslige krav. Dette kalles ofte for en forutsetning for byggeprosjektet. Dersom utbygger er en del av en forbrukerentreprise, vil bustadoppføringslova stille krav til oppfyllelse av offentligrettslige krav. Dersom man ikke følger disse vil det utgjøre en såkalt mangel, og da kan forbrukerne ofte kreve prisavslag og erstatning som kompensasjon.

Du som utbygger er nok kjent med dette, men det mest sentrale offentligrettslige kravet for akkurat parkeringsplasser er oppstilt i TEK17, som er en byggeteknisk forskrift. Der fremgår i utgangspunktet minimumskravene til parkeringsplasser hva gjelder lengde og bredde. La oss se litt nærmere på TEK17 og hvor dette står.

Hva sier byggetekniske forskrift? TEK17 om minimumskrav til parkeringsplasser

 Dagens byggetekniske forskrift, TEK17, har oppstilt regler om «uteareal» i § 8-1. Hvorfor ser vi på «uteareal»-bestemmelsen? Jo, tidligere, i TEK10, var det stadfestet at parkeringsareal er en del av utearealet. Litt spennende at det ikke var inntatt som en egen bestemmelse, men den gang ei. Dette er noe alle ikke har vært klart over.

Da er spørsmålet; hvis det stod i TEK10, gjelder det også for TEK17? Det står faktisk ikke rett ut i TEK17, men du kan trygt legge det til grunn.

Det som fremgår av minimumskrav til parkeringsplass der er at utearealet skal utformes på en slik måte at det er tilstrekkelig egnet til sin funksjon. Her ser du et godt eksempel på en vag og skjønnsmessig bestemmelse, som kun beskriver det som heter et funksjonskrav. Med andre ord, det er krav til at det skal «fungere» til sitt formål. Med andre ord, skal parkeringsplassen fungere som en parkeringsplass. Det avklarte vel ikke akkurat det du som utbygger lurte på.

Det har vært en lei tendens at utbyggere har sett denne bestemmelsen og utformet meget små parkeringsplasser. Dette for å få plass til flest mulig biler på parkeringsplassen. Vi kan ikke anbefale at du gjør dette, da det nå er stadfestet nye minimumskrav i rettspraksis. La oss se på det

Nye minimumskrav til parkeringsplasser om bredde og lengde – retten slår fast hva utbygger må følge

Etter 2017 har vi måttet håndtere en rekke tvister om parkeringsplasser, og det var i nettopp i 2017 og 2021 det kom interessante dommer rundt dette temaet. I den første saken var det en flere seksjonseiere som tok ut stevning mot utbygger, hvor det ble anført at parkeringsplassene var for små. Utbygger tapte den saken.

For å unngå at du som utbygger havner i samme situasjon, så må vise på hva som ble uttalt der. Retten så på de samme bestemmelsene som vi har nevnt ovenfor, og kom til samme konklusjon; det var for vagt. Deretter rettet de blikket mot tekniske anvisninger i Byggforsk og Statens vegvesenets Håndbok 017(som gjaldt på daværende tidspunkt). Retten så på minimumskravene i disse anvisningene, og konkluderte med at utbygger hadde bygd for små parkeringsplasser.

Deretter, i 2021, ble det avsagt en ny dom av lagmannsretten. Også denne tvisten gjaldt størrelsen på parkeringsplasser. Som i saken ovenfor, også her tapte utbygger.  I denne saken tok man utgangspunkt i 2016-dommen, og bygget videre på anvisninger fra Byggforsk detaljblad for å se nærmere på minimumskrav til et funksjonskrav for parkeringsplasser.

Her kommer det viktige; i 2021 kom retten til at parkeringsplassene må være minst 2,5 meter brede. Funksjonskravet var ansett som oppfylt dersom man fulgte anvisningene i Byggforsk (eller lignende) detaljblad, og her var anbefalingen 2,5 meter. Lengden måtte være minimum 5 meter for å tilfredsstille funksjonskravet. Det er dette som ble ansett som minimumskrav til parkeringsplasser.

Er dette absolutte regler?

Nei, dette gjelder ikke absolutt og anvisninger kan være dynamiske (les: kan endre seg). Dette er matematisk utgangspunkter, men du som utbygger bør legge til grunn de gjeldende minimumskrav for lengde og bredde på parkeringsplasser som blir nevnt i slike tekniske anvisninger, så fremt TEK ikke endres til noe mer spesifikt.

2 minimumskrav til parkeringsplasser utbygger må kjenne til

Husk; Dagens (2022) anvisning er B: 2,5m og L: 5m. Dette kan endre seg. Se nærmere i Byggforsk detaljblad. Det koster med abonnement der, men det er rimeligere enn søksmål. Byggforskbladene finner du her og som nevnt oppgir de anvisninger på minimumskrav til parkeringsplasser.

Men; dersom det er søyler på plassen, så må disse kompenseres fullt ut. I tillegg må det være en manøvreringsareal foran bilen også. Det er også egne krav dersom det er plass ved vegg. Mye å tenke på! En regel er sjeldent helt bastant og absolutt, og derfor bør en alltid være på den «trygge siden» av uttalte minimumskrav.

Utbygger – advokatbistand

Vi bistår utbyggere i det daglige, med både store og små spørsmål. Send oss en melding nå, og få avtalt en strategisamtale umiddelbart. Hvorfor ikke? Det koster deg ingenting annet enn ca 30-45 minutter av din tid, og trolig så får du en anbefaling om veien videre. Om du velger å gjøre det selv eller bruke oss, det bestemmer du helt selv. Svaret får du uansett.  

Mer du lurer på? Du kan jo se vår seneste video om hvordan velge den beste boligadvokaten for deg.

Ofte stilte spørsmål om parkeringsplasser

Ja og nei. Det finnes ingen tallfestet regel om dette i TEK17. Det er imidlertid uttalt minimumskrav i tekniske byggeanvisninger som Byggforsk detaljblad. Dette har retten lagt til grunn i flere saker. 

Det finnes ingen absolutte regler, men i tekniske anvisninger er det operert med minimumskrav på 2,5 m i bredde og 5 m i lengde. 2,8m dersom den er plassert ved en vegg. 

Både ja og nei. 

Dette er ikke absolutte regler, kun anerkjente utgangspunkt. Ikke lag mindre parkeringsplasser. 

Du må ofte lage større parkeringsplasser hvis det er søyler i veien eller om parkeringsplassen er langs en vegg. 

TEK17 - en skjønnsmessig bestemmelse 

Deretter mer konkret i Byggforsk detaljblad, ev. Statens Vegvesenets håndbøker. Dommer som legger disse krav til grunn fra de siste fire år:

Eidsivating lagmannsretts dom avsagt 2. juni 2021 - ref. LE-2020-66633

Frostating lagmannsretts dom avsagt 10. mai 2017 - ref. LF-2016-136500 

Her stilles samme krav - bredde skal være minst 2,5 meter, mens lengden skal minst være 5 meter.

Hvis det er vegg på den ene siden, da bør bredden være 2,8 meter, og ikke 2,5. 

Biloppstillingsplass er ofte bare brukt som et annet begrep for parkeringsplass. 

Det finnes ingen standard for parkeringsplasser, men det er nevnt tekniske anvisninger på 2,5 meter i bredde og 5 meter i lengde. Man kan omtale dette som en standard, men det er kun en anbefaling. 

Dersom det er vegg eller søyle der, så må standarden være noe større. 

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Help setningsskade
Ukategorisert

Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber …

Les mer →
Mangel ved boligkjøp
Eiendomsadvokat

Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.

Les mer →
Reklamasjon - bolig
Eiendomsadvokat

Reklamasjon på boligmangler gjort enkelt – en unik videoserie

Har du avdekket feil og mangler ved boligen din? Se denne unike og vederlagsfrie videoserien laget av eiendomsadvokater. Den forklarer reklamasjonsprosessen enkelt, steg for steg.

Les mer →
Meglers erstatningsansvar
Nyheter

2 tips – eiendomsmeglers erstatningsansvar overfor budgiver

Høyesterett har i juni 2022 avsagt en dom om eiendomsmeglers erstatningsansvar overfor budgiver – vi forklarer hva du som budgiver må vite nå!

Les mer →
Naboens straffbare forhold - selgers opplysningsplikt
Nyheter

Må du opplyse om naboens straffbare forhold ved boligsalg? Nytt om selgers opplysningsplikt

Må man opplyse om naboens straffbare forhold ved salg av bolig?  Ved kjøp og salg av brukte boliger er det avhendingsloven som gjelder, og den …

Les mer →
Voss Gondolbane - Høyesterett - krenkelse av eiendomsrett
Ukategorisert

Eier du luften over eiendommen din? 2 tips for å stanse utbygging!

Eier du luften over eiendommen din? Mer presist handlet saken i denne omgang om en ny gondolbane i Voss som ble bygd ca 11 meter over eksisterende bebyggelse, og gondolene frekventerte over hustakene hver 42. sekund.

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Advokatfirmaet NOVA logo
Eurojuris Norge logo
NHO logo

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.