Kontakt naboene – stå samlet mot entreprenøren!

Slik styrker du din sak mot entreprenøren – en uortodoks, men effektiv metode. Har du bygd- eller bygger en bolig, og entreprenøren er forsinket? Som enkeltperson kan en ofte kvie seg for å gå til sak mot entreprenøren. Vi skal i denne artikkelen vise hvordan du kan vinne frem med ditt krav mot en ressurssterk entreprenør.

Slik styrker du din sak mot entreprenøren – en uortodoks, men effektiv metode

Har du bygd- eller bygger en bolig, og entreprenøren er forsinket? Som enkeltperson kan en ofte kvie seg for å gå til sak mot entreprenøren. Vi skal i denne artikkelen vise hvordan du kan vinne frem med ditt krav mot en ressurssterk entreprenør. Du har kanskje hørt at du har et krav ved forsinkelse, men er usikker på hvordan du skal gå frem. Entreprenøren er ofte ressurssterk, mens man som enkeltperson vil som normalt ha begrensede ressurser. Det kan føles ut som man står helt alene, som David mot Goliat. Husk likevel moralen i historien; David vant mot Goliat.

Her skal du få et tips om en noe uortodoks, men effektiv metode som i de fleste tilfeller vil styrke din sak mot entreprenøren.

Gå sammen med naboene dine

Vårt tips er å gjøre noe nordmenn flest kanskje ikke er så glad i. Du skal banke på dører, men ikke hvilke som helst dører. Du skal gå til naboene dine, og finne ut av hvem det er som har kjøpt de andre boligene. Årsaken til dette er at sakene her er mest sannsynlig er identisk, eller i det minste veldig like. Hva betyr det for din sak? Jo, de har krav på det samme, og står mest sannsynlig i samme situasjon. Her kommer uttrykket «Sammen står vi sterkere!» til sin rett. Her kan dere gå sammen, og ha en samlet front mot entreprenøren. Da deler dere på kostnadene, og det vil ikke være så ressurskrevende for hver enkelt. I mange saker vil en også bli tatt «mer seriøst» (dvs. at utbygger reagerer raskere da de ser alvoret) ved at man er flere, og det øker presset på entreprenøren.

Denne metoden var benyttet i en nylig avsagt dom i lagmannsretten. Vedkommende hadde gått til naboene sine, og fant ut hvem som eide de andre boligene. Deretter hadde de samlet tatt saken til retten. Det gikk riktig nok gjennom to instanser – både tingretten og lagmannsretten – men de var flere, og delte kostnadene. Det er mye bedre at man er fire, åtte eller tolv som deler regningen, enn at man alene skal gå til sak mot entreprenøren.

Krav ved utbyggers forsinkelse

Et godt tips til et slikt «samarbeid» mellom naboene er saker som omhandler forsinkelse. Dersom utbygger skal bygge eksempelvis rekkehus, vil normalt de øvrige kjøperne også lide av utbyggers forsinkelse. Husk at forsinkelse hos utbygger utløser en del krav for forbrukerne, men hva som kan fremmes av krav avhenger av hvor lang forsinkelse som foreligger. Forsinkelse kan gi krav på f.eks. dagmulkt, erstatning og heving. Det sier imidlertid seg selv at et par dagers forsinkelse vil likevel ikke gi krav på store erstatningsbeløp eller heving av kjøpet. Da vil dere i det minste ha krav på dagmulkt etter bustadoppføringslova. Det betyr at utbygger blir ilagt en «bot» for hver dag, som selskapet plikter å betale etter loven. Dersom dere ikke har avtalt noe høyere sats, er den laveste dagmulktsatsen på 1 promille av kjøpesummen, med mindre kjøpet også omfatter eiendomsrett til grunnen.

Dagmulkt er etter vårt syn et perfekt krav som man kan fremme med naboene sine. Finn ut hvem disse er og spør om de er i samme situasjon som dere. Da kan dere sammen kontakte eiendomsadvokat sammen, få innvilget rettshjelpsdekning og splitte den potten som er igjen.

Flere slike tips?

Bli gjerne med i vår Facebook-gruppe, få flere tips og delta i relevante diskusjoner. Det kommer daglig opp nye emner. Følg linken og bli med i dag.

For øvrig kan du også sjekke ut vår Youtube-kanal som er på god vei til å bli Norges største videodatabase for eiendomsrettslige spørsmål.

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Selvstendig rettsvernshevd
Hevd

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd!

Det er ikke veldig ofte vi ser avgjørelser om tinglysingsloven og rettsvern, men det har fortsatt vært noen uklarheter knyttet til det med rettsvern. Idag, …

Les mer →
Husleietvistutvalget blir nasjonalt
Nyheter

Endelig et nasjonalt husleietvistutvalg!

Husleietvistutvalget for hele Norge Fra 1. september 2021 har Norge endelig fått et landsdekkende førsteinstans for husleiesaker i form av Husleietvistutvalget! Dette innebærer at Husleietvistutvalget …

Les mer →
Tilbakekall av bud
Boligmangler

Hva skjer når budgiver trekker budet – konsekvenser [2021]

Det skal svært mye til for at budgiver kan trekke budet og få til et gyldig tilbakekall. Dersom aksept er gitt rettidig, er normalt en avtale inngått. Selger kan kreve at boligsalget gjennomføres, men problemet er å få budgiver til faktisk å betale. I artikkelen ser vi på hva man skal gjøre med det.

Les mer →
boligadvokat tilbakekall trekke bud
Boligmangler

Tre ting du må vite hvis budgiver ønsker å trekke eller tilbakekalle budet

Tilbakekall av bud – trekke bud Fenomenet hvor boligkjøper ønsker å komme seg ut av avtalen rett etter at den har kommet i stand blir …

Les mer →
Boligmangler

Den beste boligadvokaten for deg? [Guide 2021]

Har du havnet i en boligtvist med selger og deres eierskifte-/boligselgerforsikringsselskap? Er du redd for at du velger feil boligadvokat, ikke får det resultatet du er på jakt etter, at det tar for lang tid og/eller koster mye penger? Denne artikkelen bør du lese, slik at du kan velge den beste boligadvokaten for deg.

Les mer →
Sameie

3 ting du må vite før tvangsoppløsning av sameie

Har du kjøpt en hytte sammen med noen andre, men nå har det skåret seg? Føler du deg tvunget til å bli? Det finnes flere løsninger – la oss se på dette!

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon