Høy regning fra håndverker?

En må holde seg til begrensningene i enten avtale eller loven.

Mottatt en høy faktura fra håndverkeren? sett deg inn i reglene!
Hei, vi har engasjert et håndverkerfirma til å demontere og montere kjøkken, pigge gulv, legge gulv og annet smått. Vi har ikke avtalt noe pris, men vi fikk et muntlig prisoverslag. Dette prisoverslaget er klart oversteget og vi  synes at dette har blitt svært dyrt. Skal vi betale eller nekte håndverker vederlag?

Manglende avtale – hva blir prisen?

Hovedregelen i norsk rett er at avtalefriheten gjelder, noe som betyr at håndverker og forbrukeren kan (nesten) helt fritt avtale vederlag for håndverkertjenestene. Det finnes imidlertid noen unntak i avtale- og pristiltaksloven.

Det fremgår av spørsmålet ditt at det ikke har vært noe skriftlig avtale om pris. Det betyr likevel ikke at håndverkeren kan sette et skyhøyt nivå på vederlaget. I disse tilfellene kan vederlagets størrelse prøves opp mot det som er “gjengs pris” – prisen skal ikke være urimelig. Dette er en konkret vurdering som må foretas i hver sak.

Mange entreprenører krever at det inngås avtale om “medgått tid”. Da må forbrukeren betale for de timene prosjektet da – gitt at arbeidet er utført med et rimelig timeantall.

Avtale om medgått tid kan bli dyrt for forbrukeren.

Be om et skriftlig prisoverslag.

Be om prisoverslag før kontraktsinngåelse

Som en klar tommelfingerregel anbefales det at forbrukeren ber om et skriftlig prisoverslag. Vi ser at i din sak har håndverkeren gitt et muntlig prisoverslag. Dette er alltid noe vanskeligere å bevise i praksis, men hovedregelen er: håndverkeren er normalt bundet av gitte prisoverslag. Dersom det er gitt et prisoverslag, vil håndverkeren kun kunne overstige dette med inntil 15 %.

“Uforpliktende prisantydning!”

Det vanligste svaret vi mottar fra håndverkerne er at prisoverslaget ble gjerne sagt i en bisetning, og var kun et uforpliktende estimat gitt der og da. Det anføres ofte at dette gis for at forbrukeren skal ha en viss oversikt over kostnadene. Gitt at dette anføres, er det håndverkeren som har bevisbyrden for dette, med andre ord; håndverkeren må da kunne sannsynliggjøre at dette ikke var forpliktende. Det finnes mange eksempler fra rettspraksis hvor utfallet går begge veier.

Det å be om (og evt. kunne dokumentere) et prisoverslag er viktig, da et prisoverslag kan bindende for håndverkeren. I disse tilfellene kan håndverkeren ikke fakturere det han måtte ønske, men fakturaen trenger heller ikke å stemme på krona med prisoverslaget. Håndverkeren kan da kreve maksimum 15 % mer enn prisoverslaget.

I ethvert tilfelle, dersom det ikke foreligger noe avtale, skal håndverkeren etterstrebe å utføre håndverkertjenestene på en rimelig og god måte. I motsatt tilfelle, kan forbrukeren velge en dyrere løsning. I de tilfellene kan håndverkeren naturlig nok kreve mer betalt, da forbrukeren selv har ønsket et mer komplekst og tidkrevende prosjekt.

Havnet i en fortvilende situasjon? La oss hjelpe deg i dag

Det finnes en rekke krav håndverkeren kan fremsette ovenfor forbrukeren – og det er utarbeidet et uvisst antall forskjellige avtalemaler. Vi har et så stort volum av håndverkertvister at vi har håndtert det meste, og i de fleste saker finnes det en god løsning. La oss hjelpe deg i dag, bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Les gjerne våre en av våre andre artikler: 

Heve håndverkeravtale – dette må du vite 

Reklamasjonsportalens enkle og komplette guide til reklamasjon

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Hånderverkeren kan ikke kreve hva som helst.

Be om et skriftlig prisoverslag. Da kan håndverkeren normalt ikke kreve mer enn 15 % over prisoverslaget.

Sørg for en skriftlig avtale, hvor alle vilkår fremkommer klart.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo