fbpx

Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken

Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber mot. De skal sørge for at rett er rett for alle, men vi opplever en større trend mot at det gjøres retrett i et større antall saker. Denne artikkelen handler om en av de mange sakene vi har overtatt, hvor klient hadde reklamert på alvorlige setningsskader.

I en sak som vi overtok hadde klient fått avslag Help, hvor det ble konkludert med at dette var en «ikke-sak».

Med vår bistand forlikte klient saken, med utbetaling på 1,7 MKR.

Det er 1,7 MKR mer enn Help estimerte at de kunne få. Det er forskjellen mellom et liv i et økonomisk mareritt med et hus som synker og et liv hvor småbarnsfamilien får utbedret feilene og bygger videre på det livet de ønsker seg.

Det er en bekymringsverdig trend som vi registrerer, da det er flere og flere forsikringstakere som mottar grunnløse avslag.

Vi skal derfor vise deg hvordan vi løste saken.

Prisavslag og erstatning for setningsskader

I saken her slet klienten med setningsskader på huset. Setningsskader betyr at huset er eller har vært i bevegelse. Bevegelsen fører til skader på huset, som da kalles for setningsskader. Dette kan oppstå av flere grunner, men det normaler er sviktende grunnforhold eller uheldig sprengning i nærområdet.

Pågående og tidligere setningsskader er noe selger må opplyse boligkjøper om. Dette blir normalt omtalt i enten salgsoppgaven, tilstandsrapporten eller et eget spørsmål i selgers egenerklæringsskjema.

Dersom det ikke er opplyst om, vil dette som hovedregel være en mangel. Det kalles i så fall for et brudd på opplysningsplikten, og da vil du ofte kunne kreve kompensasjon fra selger.

Saker om setningsskader er imidlertid ikke enkle. Det finnes rettspraksis som spriker i de fleste retninger, hvor man ofte tar utgangspunkt i om det er sannsynliggjort setningsskader, hvor alvorlige er skadene, alderen på huset (hva kan forventes av bevegelse) og om funksjonskravet fortsatt er oppfylt.

For å konkludere noe enkelt; du kan ikke kreve penger for enhver bevegelse i huset.

Funksjonskravet i et hus er et vagt begrep, og kan fremstå som noe svevende. Det som ofte skjer er at bevegelse i huset fører til at tak blir skjevt/buler, vegg står i spenn, gulvet blir skjevt, møbler som «vipper», vinduer/dører ikke kan lukkes og det slår synlige sprekker i diverse vegger og tak.

Dersom du opplever noe av dette i større grad vil man kunne si at funksjonskravet ikke er oppfylt, noe som er positivt for ditt krav.

Hvordan reklamere på setningsskader?

Hvordan reklamere på setningsskader? Å reklamere på setningsskader er som med de fleste andre mangler – du må gjennom fem steg. Det første er å reklamere innen 2-3 måneder fra du avdekker setningsskaden. Deretter må du engasjere fagkyndige som bekrefter dine mistanker, og estimerer hva det koster å fikse forholdet. Nedenfor har vi gjennomgått samtlige 5 steg.

Nå skal vi gå tilbake til saken vi hadde, som Help mente var en «ikke-sak».

Det Help gjorde var å gå til en generalist av en fagkyndig som ikke kunne noe særlig om setningsskader. Det ble gjort noen få målinger, noe som ikke var nok. Help konkluderte med at det ikke var setningsskader.

Dette er ikke måten å håndtere en reklamasjon om setningsskader.

Det første steget er å reklamere raskest mulig.

Når du oppdager sprekker, skjevheter eller andre symptomer på bevegelse er det viktig at du reklamerer raskt. Du har kun 2-3 mnd på deg til å meddele selger om at du har avdekket setningsskader, og at du ønsker å reklamere på forholdet.

Det er viktig at denne meldingen sendes til selger, og ikke til megler. Megler er ferdig med oppdraget sitt, og vedkommende er ikke din kontraktspart. Fristen avbrytes med andre ord ikke ved en mail til megler. Det hender ofte at meldingen blir liggende i innboksen.

Det andre steget er å innhente spisskompetent faglig vurdering

Den største feilen Help gjorde i saken var å engasjere en generalist som ikke kunne nok om setningsskader. På dette grunnlaget ble saken også avvist av advokatene hos Help.

Det vi gjorde var å intervjue alle relevante fagkyndige i området og engasjerte den med spisskompetanse om setningsskader. Det førte til at man fikk riktige vurderinger, noe som viste at det forelå alvorlige setningsskader og at huset stadig var i bevegelse.

Det tredje steget er å måle setningsskader over tid

Det som er spesielt med setningsskader er at det ofte tar tid før det viser seg om det er pågående bevegelse eller om bygget har satt seg.

Det er derfor anbefalt å ta målinger over eksempelvis 1-2 år for å se om det er bevegelse.

Målingene bør utføres av samme fagkyndig, fra samme målepunkter. Dette bør dokumenteres med bilder av målepunkter, resultater og beskrivelse av brukt metode. Dette knebler argumentasjonen til selger, da det ofte argumenteres med at det er usikre målinger eller at det er ulike fagkyndige som har gjort målingene.

Pass likevel på foreldelse på 3 år, hvor det i verste fall regnes fra overtakelsestidspunktet!

En annen ting som er lurt å vite er at selgere argumenterer ofte at du må dokumentere pågående setningsskader. Det er i seg selv ikke avgjørende. Ja, riktig nok styrkes din sak av om det er pågående setningsskader, ettersom det bringer et usikkerhetsmoment i vurderingen; hvor mye mer og hvor lenge synker bygget? Et slikt moment er fint å ha i bakhånd, da det er noe retten legger vekt på.

Det er imidlertid ikke avgjørende at det er pågående setningsskader i boligen din. Det er fullt mulig å vinne frem med krav om prisavslag og erstatning selv om det ikke er registrert mer bevegelse i bygget. Da må man se på hvilke skader som har oppstått.

Det fjerde steget er å spisse argumentasjonen med fagkyndig rapport og konkrete tilbud

I saken vår ville ikke selger komme på befaring med egne fagkyndige, noe som var en klar fordel for vår klient i retten. Vi spisset argumentasjonen med en kruttsterk fagkyndig rapport, hvor vi supplerte med å innhente konkrete tilbud fra entreprenører.

Selger forsøkte å argumentere i retten at dette kan gjøres mye rimeligere og at det ikke hadde oppstått skader. De hadde imidlertid kommet for sent på banen, og kunne ikke dokumentere at eksempelvis peling var en mulig løsning. Det som ble gjort feil av motpart der var at forslagene fra fagkyndige fremstod som tilfeldige og udokumenterte forsøk på å presse prisen ned.

I saken her kunne vi vise til at selger hadde opplyst om at huset var fundamentert på fjell, noe som ikke stemte. Huset stod på leire, og det ble ikke avklart hvor langt det var til fjell. Dermed kunne ikke motpart garantere for at deres utbedringsmetode ville faktisk bli vellykket.

Fra vår side møtte vi på en rekke utførende entreprenører, hvor alle nektet å rette opp bygget. Det mente de var for risikabelt, og det viste seg at det var umulig å få forsikret et slikt arbeid.

Dermed kunne vi sable ned rimeligere løsninger, og vise til at teori er en ting mens det praktiske er noe annet. Her må man trolig rive tilbygget, ordne grunnforhold og deretter bygge et nytt tilbygg.

Det femte steget – ta ut stevning tidsnok!

Husk å ta ut stevning (ev. forliksklage om motpart ikke har advokat) før det har gått tre år!

Resultatet – hva kan du kreve for setningsskader?

Da gjenstår spørsmålet; hva kan man kreve for setningsskader? Setningsskader gir normalt krav på prisavslag og erstatning. Prisavslaget bygger på hvor mye det koster å få fikset opp i problemet. Erstatningen på sin side bygger på å få dekket dine kostnader til fagkyndige og juridisk bistand.

I saken her klinket vi inn 1,7 MKR til klient – som i utgangspunktet hadde fått beskjed om at de ikke hadde krav på noe som helst.

Vi var i møte med Help før vi overtok saken, hvor vi redegjorde for strategien som hadde båret frukter i tidligere saker. Den veiledningen ga vi gratis, men ble ignorert. Vi var i utgangspunktet heller ikke interessert i å overta saken, da klientene egentlig skulle få god juridisk bistand mot en lav premie hos Help forsikring.

Les her for å se andre referansesaker hos oss.

Hva hadde skjedd om Kari og Ola Nordmann hadde stolt på de to vurderingene som ble utarbeidet av Help hvor de avslo saken? Det hadde endt med et økonomisk mareritt for småbarnsfamilien.

Det beste rådet er å følge magefølelsen. Det kan lønne seg å få en second opinion.

Help gjør mye bra arbeid og jobber mot at rett skal være rett for alle. Vi opplever imidlertid at det gjøres retrett i for mange gode saker.

Har du mottatt et avslag fra Help og lurer på om det var riktig?

Bruk kontaktskjemaet på denne siden for å komme i kontakt med oss eller ring direkte til meg – 416 50 321.

Det vi gjør da er å sette opp en strategisamtale som selvfølgelig ikke koster deg noe. På møtet skjer følgende:
1) Vi gjennomgår dokumentene du har oversendt
2) Vi gir deg en foreløpig vurdering av styrker og svakheter
3) Vi gir deg veien videre – planen for å hvordan du skal vinne frem

Deretter får du velge selv om du ønsker å gjøre det selv eller engasjere oss.

PS: dersom du har saker innen entreprise eller forbrukerentreprise, besøk gjerne vår søsterside: Entreprisekontoret.no

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

ADVOKATER
1 +

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

advokatkontorer
1

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

Samarbeidspartnere
1 +

Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Parkslirekne mangel ved boligkjøp
Avgjørelser

Parkslirekne ga en halv million i prisavslag i FinKN

Finansklagenemnda kom til at parkslirekne i hagen utgjorde en mangel ved boligen, til en verdi av en halv million kroner
Les mer →
foreldelse forsikringsselskap
Ukategorisert

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I ...
Les mer →
boligselgerforsikring
Ukategorisert

Hvordan vinne mot boligselgerforsikring? 68 % flere seiere i år

I denne artikkelen får du vite følgende om boligselgerforsikring Økte sjanser for å få medhold for boligkjøpere mot boligselgerforsikring Hvis du har kjøpt en bolig ...
Les mer →
Klage på boligkjøp
Ukategorisert

Klage på boligkjøp [2023] – 4 skuddsikre tips fra eiendomsadvokat

I denne artikkelen går vi gjennom følgende: Kjøp av bolig er trolig din største investering som privatperson For den vanlige Ola og Kari Nordmann er ...
Les mer →
Help setningsskade
Ukategorisert

Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber ...
Les mer →
Mangel ved boligkjøp
Eiendomsadvokat

Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.
Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Advokatfirmaet NOVA logo
Eurojuris Norge logo
NHO logo

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle