Grensehevd og grensejustering

Ikke la naboen tråkke deg på tærne – behold det du har krav på!

Naboen mener at grensene skal justeres – hva må til?

Hei, jeg har havnet en kjip tvist. Min nabo har tatt kontakt med meg om grensene til tomtene våre. Naboen mener at gjerdet og forstøtningsmuren min er på hans eiendom, og at han krever grensene flyttet, eller i følge han skal «grensene justeres».

Han mener at mitt gjerde og min forstøtningsmur må rives som en følge av dette. Jeg har bodd her i 10 år, mens min mor bodde her i ytterligere 15 år før jeg overtok boligen.

Kan naboen ta over en del av eiendommen min uten videre?

Grensehevd og grensejustering

Dette er ikke et ukjent fenomen. Advokatene hos Reklamasjonsportalen har de siste år mottatt en økende mengde spørsmål angående eiendomsgrensetvister.

Det første du bør gjøre er å avklare fakta ved å svare på disse spørsmål:

  •      når ble din eiendom oppført/seksjonert,
  •      er det gjort oppmåling etter dette,
  •      er gjerdet/forstøtningsmuren oppført langs den opprinnelige/siste oppmålingen,
  •      finnes det tidligere hjemmelshavere (dvs. tidligere eiere) eller naboer som kan bekrefte         at gjerdet/forstøtningsmuren har stått på samme sted siden år X

Det finnes det flere fremgangsmåter, hvor den ene ikke utelukker den andre:

Oppmåling

Partene kan i felleskap bli enige om at kommunen engasjeres til å foreta en oppmålingsforretning (måler opp eiendommen din/hans), og at dere forholder til resultatet der. Evt. kan du kreve at naboen engasjerer kommunen selv.

Et tredje alternativ er å bruke en ekstern privat (profesjonell) tredjepart – dvs. et oppmålingsfirma.

Grensehevd

Dersom det viser seg at grensene er satt opp feil, eller at ditt gjerde og din forstøtningsmur er på naboens eiendom, vil en kunne kreve grensehevd. Hevd trenger ikke kun å gjelde hele eiendommen – en kan også hevde deler av eiendommer, herunder det vi kaller grensehevd.

Veldig enkelt sagt; dersom tilstanden har vært den samme i løpet av din eiertid, og din mors eiertid, vil dere ha oppfylt vilkåret for hevd hva gjelder tidsperioden. Vilkåret er at vedkommende har brukt eiendommen som sin egen i 20 år.

Vilkåret er at en har brukt eiendommen som sin egen i 20 år.

Deretter må du, og også din mor, ha vært i god tro. Hovedregelen er at han som vet at han ikke eier tingen, kan heller ikke hevde. 

Det betyr at dersom du vet at du ikke eier denne delen av eiendom, kan ikke du påberop deg hevd. Normalt kan en heller ikke påberope seg grensehevd dersom en ikke har vært så aktsom, som en burde ha vært etter forholdene.  

Ved grensehevd kan en i ethvert tilfelle ikke kreve grundigere undersøkelser fra hevderen enn at en har kontrollert kart- og oppmålingsforretning for sin egen eiendom – dette fremgår klart av gjeldende rettspraksis.

Det som også kan påpekes her er at hevderens manglende undersøkelser i grunnboka eller andre rettsregisteret er uten betydning , gitt at undersøkelser ikke ville ha gitt resultat.

Dersom undersøkelsene ikke hadde gitt noen resultat, er manglende undersøkelser i grunnboka m.m uten betydning for vurderingen

I motsatt tilfelle, der hevderen ikke har undersøkt registeret, og i grunnboka fremgår det klart hvem som eier tomten/hvor grensene går, så vil den som hevderen som oftest ikke nå frem med sitt synspunkt. 

Få hjelp av Reklamasjonsportalen med ditt hevdspørsmål

Grensehevd og krav om grensejustering er ikke enkelt. Før du foretar deg noe, ta kontakt med våre erfarne advokater i dag. Advokatene hos Reklamasjonsportalen har bred erfaring med hevdspørsmålet – både hva gjelder forhandlinger, tvisteløsning og rettslig prosess.

Våre advokater har yrkesstolthet, og gir deg den bistanden du trenger i en slik sak. Kontakt Reklamasjonsportalen i dag – og få det du har krav på!

Les for øvrig våre andre artikler om hevd: 

Hevd av veirett – du kan ha krav på bruksrett

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Kontakt oss i dag!

Oppsummert

Det finnes det flere fremgangsmåter, hvor den ene ikke utelukker den andre

Han som vet at han ikke eier eiendommen, kan ikke hevde - god tro-vilkåret må være oppfylt

Partene kan engasjere kommunen til å foreta oppmåling av eiendommen

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Kan det reklameres på? Er det brudd på avtalen?
Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo