fbpx

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023

Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I denne dommen har Høyesterett sett på saken hvor A har et krav, og A meddeler det kravet til B. B går til sitt forsikringsselskap, men B avvikles etter hvert. A har ikke meldt inn kravet for forsikringsselskapet.

Hva skjer da etter tre år? Er kravet foreldet eller ikke? Og hvorfor er det viktig å melde kravet inn selv til forsikringsselskap?

I denne artikkelen gjennomgår vi følgende temaer:

   

   • Hva er foreldelse?

   • Hva er konsekvensene av foreldelse

   • Hva var hendelsesforløpet i den saken?

   • Hvorfor må man melde inn kravet selv til forsikringsselskap

   • Tips for hva man bør gjøre i slike situasjoner

  Definisjoner for å forstå artikkelen

  Hva er foreldelse? Kan man avbryte foreldelse?

  Foreldelse betyr at det kravet du hadde bortfall på grunn tiden som har gått. I de fleste saker er det snakk om en foreldelsesperiode på tre år. I fast eiendomssaker snakker ofte om at foreldelsesfristen begynner å løpe fra det øyeblikket overtakelse finner sted. Overtas eiendommen 1. mai 2023, da vil krav foreldes 1. mai 2026.

  Man kan heldigvis avbryte foreldelse enten ved at motpart erkjenner kravet, man utsetter (suspenderer) foreldelsesfristen (foreldelsesloven § 28) eller at man igangsetter rettslige skritt. Det siste vil normalt være at man tar ut en forliksklage eller stevning.

  Hva er direktekrav?

  Det å rette krav krav mot personer/selskap tidligere i en kontraktskjede (ev. mot forsikringsselskap) for det kontraktsbruddet du har avdekket, kalles dette direktekrav. Dette er tidvis direkte inntatt i lov eller kontrakten du har inngått. Eksempelvis i avhendingsloven står det at du kan fremme mot tidligere salgsledd, dvs. tidligere selger (som ofte er en utbygger).

  Hva skjedde i den saken?

  I denne saken hadde en utbygger engasjert et entreprenørselskap i Bodø til å utføre prosjekt og byggeledelse. Dette skulle skje i forbindelse med oppføring av et nybygg.

  Alt er vel og godt frem til det oppstår en tvist om mangler ved prosjektering. Da kom utbygger på banen med et krav om erstatnings og sendte dette til entreprenøren i Bodø.

  Det som skjer er at entreprenøren i Bodø avvikles, og utbygger tar opp tråden direkte med forsikringsselskapet til entreprenøren.

  Det som hadde skjedd var at entreprenøren i Bodø hadde tatt opp saken med forsikringsselskapet før avvikling, men utbygger hadde ikke meldt inn kravet selv til forsikringsselskapet.

  Hvorfor melde inn krav til forsikringsselskap?

  Hele poenget med å melde inn et krav til et forsikringsselskap er at kravet ikke foreldes etter de vanlige tre år. Forsikringsselskap kan med andre ord ikke sette seg tilbake og trenere saken i håp om at det går tre år og foreldelse kicker inn.

  Nei, her har lovgiver vært på banen og ordnet en særregel for forsikringsselskap. Denne regelen finner du i forsikringsavtaleloven § 8-6 , 3. ledd, hvor det står at det må varsles om foreldelse:

  «Krav som er meldt til forsikringsforetaket før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede, eller skadelidte (jf §§ 7-6 og 7-7), har fått særskilt melding i et skriftlig dokument om at foreldelse vil bli påberopt.» [Våre markeringer]

  – forsikringsavtaleloven § 8-6, tredje ledd

  Her må altså forsikringsselskapet være aktivt ute og gi skriftlig beskjed om at nå foreldes saken etter seks måneder fra brevets dato.

  Hva skjedde i saken om foreldelse som ble behandlet av Høyesterett?

  Det spesielle i saken her var at utbygger, som hadde et krav, kun hadde tatt opp kravet med entreprenøren i Bodø. Høyesterett kom til at det ikke var nok at entreprenøren i Bodø hadde meldt inn kravet og sagt i fra om mulig erstatning. Her konkluderte Høyesterett med at den/det som mener å ha et krav må da meddele dette direkte til forsikringsselskapet selv. Dette kalles for å ha et direktekrav på fint.

  Høyesterett går faktisk så langt som i å uttale følgende, som er en streng regel å følge i fremtiden:

  «At skadelidte har varslet erstatningskravet mot den direkte skadevolderen, gir ikke i seg selv noen berettiget forventning om at direktekravet mot selskapet dermed er ivaretatt.» [Våre markeringer]

  – Høyesterett i HR-2023-2252-A

  Problemet i saken her var jo at utbygger hadde brukt over tre år på å melde inn kravet til forsikringsselskapet. Dermed hadde de tapt kravet på grunn av foreldelse.

  Hva er det du skal passe på med foreldelse?

  Hos oss i Reklamasjonsportalen er vi opptatte av å gi tips for hvordan du skal håndtere din juridiske hverdag.

  Der hvor du har en motpart som er en selger, utbygger eller andre aktører som kan ha forsikring – meld inn kravet begge steder. Egne eposter til både motpart og deres forsikringsselskap.

  Det er imidlertid ikke alltid du vet hvor motpart har tegnet forsikring, og da spør du skriftlig om dette i første epost. De aller færreste vil nekte å svare på det.

  Deretter skriver du direkte til forsikringsselskapet selv. Da kan ikke saken (mot forsikringsselskapet) foreldes uten konkret varsel på seks måneder.

  Husk at når du får dette varslet at du markerer datoen i kalenderen din med flere ukers varsel, slik at du rekker eksempelvis å ta ut stevning før den tid.

  Lurer du på mer om foreldelse eller ønsker å få en sak vurdert?

  I perioden juni 2023 – november 2023 har vi tatt inn over 200 saker til behandling, og det er mottatt nærmere firesifret antall henvendelser. Vi ønsker å se på om du har en sak.

  Du får en 30-45 minutter vederlagsfri strategisamtale, hvor vi gjennomgår:

    

    • Om du synes å ha en sak

    • Hva du ev. kan vinne frem med

    • Hvordan du skal vinne frem (fremdriftsplan for å sikre seier)

   Er du interessert i å lese mer om avgjørelsen? Kilden finner du her les dommen:

   Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

   Flere av våre tips og råd

   Vederlagsfri strategisamtale?

   Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

   Våre tall taler for seg

   ADVOKATER
   1 +

   Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

   advokatkontorer
   1

   Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

   Samarbeidspartnere
   1 +

   Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

   Les flere av våre tips

   Parkslirekne mangel ved boligkjøp
   Avgjørelser

   Parkslirekne ga en halv million i prisavslag i FinKN

   Finansklagenemnda kom til at parkslirekne i hagen utgjorde en mangel ved boligen, til en verdi av en halv million kroner
   Les mer →
   foreldelse forsikringsselskap
   Ukategorisert

   Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

   https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I ...
   Les mer →
   boligselgerforsikring
   Ukategorisert

   Hvordan vinne mot boligselgerforsikring? 68 % flere seiere i år

   I denne artikkelen får du vite følgende om boligselgerforsikring Økte sjanser for å få medhold for boligkjøpere mot boligselgerforsikring Hvis du har kjøpt en bolig ...
   Les mer →
   Klage på boligkjøp
   Ukategorisert

   Klage på boligkjøp [2023] – 4 skuddsikre tips fra eiendomsadvokat

   I denne artikkelen går vi gjennom følgende: Kjøp av bolig er trolig din største investering som privatperson For den vanlige Ola og Kari Nordmann er ...
   Les mer →
   Help setningsskade
   Ukategorisert

   Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

   Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber ...
   Les mer →
   Mangel ved boligkjøp
   Eiendomsadvokat

   Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

   Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.
   Les mer →

   Disse stoler på oss, og vi på dem

   Advokatfirmaet NOVA logo
   Eurojuris Norge logo
   NHO logo

   Reklamasjonsportalen.no

   Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

   Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

    

   Post- og besøksadresse

   Besøksadresse:
   Advokatfirmaet Nova DA 
   Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

   Postadresse: 
   Advokatfirmaet Nova DA
   Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

   Kontaktinformasjon

   Denne nettsiden bruker cookies

   Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle