Tomtefeste

Økt festeavgift? Krav om innløsning? Behov for takstrapport? Vi bistår daglig både grunneiere og festere, og våre saker i Høyesterett har bidratt til endringer i rettstilstanden.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Bli eier av tomten – krev innløsning

Du kan bli eier av din festetomt. Det å gå over fra fester (en som leier tomt til bolig- eller fritidshus) og til grunneier/bortfester (eier av tomten) kalles for innløsning. Du kan ha krav på innløsning.

Reklamasjonsportalen fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett ga medhold i at de gunstige reglene for fritidshus gjelder for flere enn før. Det er ikke utslagsgivende hvem festeren er – formålet er avgjørende. Fester fikk tilbake ca kr 700 000 m.m.

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo