Bolig

Manglende drenering? Brudd på opplysningsplikt? Vi har håndtert alle typer boligsaker, og er en sentral aktør i sakene mot Protector, HELP, NCL. og andre forsikringsselskap.

Eiendomsmeglers ansvar ved boligkjøp

Det er ikke et ukjent fenomen at eiendomsmeglere, som alle andre profesjonelle aktører, kan gjøre feil. Det er imidlertid viktig å påpeke at eiendomsmeglere har et ansvaret for arbeidet – dette fremgår klart av eiendomsmeglingsloven.

Reklamere på råteskade

Oppdaget råte? Reklamer! Soppangrep i hus er normalt betegnet som råteskader. Det betyr med andre ord at det skjer et soppangrep på husets treverk. Du kan ha krav på betydelig prisavslag og erstatning dersom selger ikke har opplyst om råteskaden.

Stokkmaur kan gi grunnlag for prisavslag og erstatning

Stokkmaur kan føre med seg store skader og ulemper, og i mange tilfeller senkes verdien på boligen betydelig. Der manifesterer de seg ved å legge egg i hullene som er gravd. Kjøper kan i disse tilfellene normalt rette en rekke krav mot selger, gitt at du opptrer riktig i forhold til lovens reklamasjonsfrister. Få hjelp til å gjøre dette korrekt!

Bolig solgt «as is» – ikke bli skremt, alt er ikke tapt

Nærmest alle boliger i dag blir solgt med klausulen “as is” eller “som den er”. Disse formuleringene betyr det samme. Denne klausulen kan beskytte selger mot mangler av mindre karakter, men det betyr likevel ikke at kjøper mister alle krav.

Forringet utsikt? Du kan ha krav på prisavslag og erstatning

Krav i forbindelse med manglende utsikt er noe vi ofte mottar spørsmål om. I mange tilfeller er det selger som må sitte igjen med regningen for manglende utsikt, dvs. at kjøper når frem med sitt krav om prisavslag / erstatning. Få en advokat til å vurdere din sak allerede i dag!

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo