fbpx

Endelig et nasjonalt husleietvistutvalg!

Husleietvistutvalget for hele Norge

Fra 1. september 2021 har Norge endelig fått et landsdekkende førsteinstans for husleiesaker i form av Husleietvistutvalget!

Dette innebærer at Husleietvistutvalget (forkortet som HTU) blir en obligatorisk førsteinstans for husleiesaker for alle landets husleietvister. Det forutsetter naturlig nok at husleieloven krever en slik behandling før man kan ta saken inn for domstolene.

Bakgrunn

Regjeringen har med dette valgt en konkret satsing på en mer sosial boligpolitikk i Norge ved å ha HTU som en landsdekkende førsteinstans. Etter vårt syn styrker dette valget rettssikkerheten til leietakere og utleiere uavhengig av hvor i landet de bor. Vi kan ikke se hvorfor landet ikke skal ha et nasjonalt organ.

Regjeringen har nylig lagt frem en nasjonal strategi som gjelder den sosiale boligpolitikken. Dette er tiltenkt årene 2021-2024. Hovedpoenget i strategien er at alle trenger et trygt bosted. Statistikken fra SSBs 2019-tall viser at det er i underkant av 1 million leietaker på boligmarkedet. Det fungerer på mange måter godt, da loven er relativt godt balansert når det kommer til leie og utleiers rettigheter og plikter.

Til tross for en god lovgivning, opplever man likevel en stadig økning i konflikter om husleieforhold. Tvistene bygger ofte på tilstand på boligen, manglende husleie og depositum. Her var Leieboerforeningen og en rekke kommuner av den oppfatning at mandatet til Husleietvistutvalget bør utvides til å gjelde hele landet. Særlig når Husleietvistutvlaget er en rimelig utenomrettslig tvisteløsningsorgan som tilbyr kompetent og relativ rask saksbehandling. Dette er et syn som vi i Reklamasjonsportalen støttet.

Jo bedre kunnskap om husleietvister, desto større sannsynlighet for korrekt avgjørelse

Etter vårt syn kan en noe banalt si at jo bedre kunnskap en har om et felt, desto større sannsynlighet er det at det avsies en korrekt avgjørelse. Dette begrunner vi med at det er fagfolk som behandler et stort volum av lignende tvister hver dag og hver uke ut året. Da vil det normalt også øke spisskompetansen i slike tvister, og en opplever en større sannsynlighet for korrekte avgjørelder.

Eiendomsadvokat Aki Viitala har kommentert at særkompetanse innenfor eiendom og husleierett er viktig når det kommer til disse tvistene, da det er en kjensgjerning at mange av disse ikke blir behandlet videre i de ordinære domstolene. Dette vil være et mer egnet alternativ til husleietvistene til forskjell fra forliksrådene, hvor de som avgjør saken normalt ikke innehar den nødvendige kompetansen om verken boligmarkedet eller husleierett.

Vi har stor tro på at dette er en gledelig nyhet for begge parter – både utleier så vel som leietaker.

Les mer om dette her: https://www.htu.no/no/skifte-av-telefonisystem og her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024/id2788470/

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

ADVOKATER
1 +

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

advokatkontorer
1

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

Samarbeidspartnere
1 +

Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Parkslirekne mangel ved boligkjøp
Avgjørelser

Parkslirekne ga en halv million i prisavslag i FinKN

Finansklagenemnda kom til at parkslirekne i hagen utgjorde en mangel ved boligen, til en verdi av en halv million kroner
Les mer →
foreldelse forsikringsselskap
Ukategorisert

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I ...
Les mer →
boligselgerforsikring
Ukategorisert

Hvordan vinne mot boligselgerforsikring? 68 % flere seiere i år

I denne artikkelen får du vite følgende om boligselgerforsikring Økte sjanser for å få medhold for boligkjøpere mot boligselgerforsikring Hvis du har kjøpt en bolig ...
Les mer →
Klage på boligkjøp
Ukategorisert

Klage på boligkjøp [2023] – 4 skuddsikre tips fra eiendomsadvokat

I denne artikkelen går vi gjennom følgende: Kjøp av bolig er trolig din største investering som privatperson For den vanlige Ola og Kari Nordmann er ...
Les mer →
Help setningsskade
Ukategorisert

Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber ...
Les mer →
Mangel ved boligkjøp
Eiendomsadvokat

Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.
Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Advokatfirmaet NOVA logo
Eurojuris Norge logo
NHO logo

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle