Innløsning av festetomt?

Du kan bli eier av din festetomt til bolig- eller fritidshus.

Kan jeg bli eier av min festetomt?
Hei, vi fester i dag en tomt til hytten vår. Festeavgiften er nylig oppregulert, og vi ønsker nå å få bli eier av tomten i stedet. Er det mulig, og i så fall hvordan da?

Bli grunneier av din festetomt

I Norge finnes det nok nærmere 400 000 festeforhold, og veldig mange av festerne stiller seg det samme spørsmål som dere gjør: må vi være fester eller kan vi bli grunneier av tomten?

Svaret på dette er i teorien enkelt, men i praksis kan det være noe krevende å få gjennomført uten bistand fra advokat.

Innløsning

Det å gå over fra fester (en som leier tomt til bolig- eller fritidshus) og til grunneier/bortfester (eier av tomten) kalles for innløsning.

Festerne i Norge har gjennom tidene fått et styrket vern. Etter dagens lovgivning er det slik at festerne har krav på innløsning etter at festeforholdet har vart i 30 år.  Ellers har festeren anledning til å kreve innløsning når festetiden er utløpt.

Hva med de festerne som nettopp har overtatt et festeforhold?

Det er viktig å påpeke at ovennevnte regel gjelder også for festere som fort kort tid siden overtok festeforholdet. Det er derfor ikke din tid som fester som legges til grunn for «30års-beregning». Det avgjørende er hvor lang tid festeforholdet har vart samlet sett. Dersom Festeforholdet ble inngått i 1989, vil festeforholdet ha vart i 30 år i 2019 – uavhengig av hvor mange festere har vært inn i bildet. Det samme kan i utgangspunktet også gjøres gjeldende på grunneier/bortfester-siden. Også der er kontraktens samlede tid som er avgjørende, ikke om tomten har blitt solgt til andre aktører. Unntaket er selvfølgelig at festeavtalen ikke har blitt terminert på noen måte.

Jeg har krav på innløsning – hva nå?

La oss legge til grunn at det har gått over 30 år siden festeforholdet ble inngått. Da regulerer tomtefesteloven innløsning på følgende måte:

En fester for bustadhus kan kreve innløsning annethvert år.

En fester for fritidshus kan på sin side kreve innløsning kun hvert 10. år.

Dersom vi legger ovennevnte eksempel til grunn, dvs. festeavtalen ble inngått 1989, da vil innløsning kunne gjennomføres i det 30. året, dvs. 2019. Det som er helt avgjørende å påpeke er at en fester må varsle grunneier/bortfester om at det kreves innløsning. Festeren må sende et skriftlig varsel om innløsningskravet ett år før innløsningstiden – noe som i vårt tilfelle vil bety det 29. året, dvs. 2018.

Finnes det noen unntak?

Ingen regel uten unntak. I tomtefesteloven er det gitt noen konkrete unntak fra innløsningsadgangen.

Blant annet kan festerens adgang til å kreve innløsning kan bli nektet av grunneier dersom dette følger av rettsgrunnlaget mellom grunneier/bortfester og fester.

Det kan være en avtale, lov eller annen lovbestemmelse som hindrer innløsning. Et typisk eksempel på dette er at det er tinglyst et fradelingsforbud på eiendommen – og at dette forbudet har en bedre prioritet enn din festerett.  

Dersom din festerett er tinglyst før denne heftelsen, dvs. registrert i grunnboksbladet til eiendommen, vil du likevel kunne vinne frem med et krav om innløsning.

Innløsningssum

Lurer på hvor mye du skal betale for tomten din? Les vår artikkel om beregning av innløsningssum.

Ønsker du å kreve innløsning? Kontakt Reklamasjonsportalen

Lurer du på om du har krav på innløsning av festetomt?

Reklamasjonsportalen har gjennom stort volum av saker finspisset vår kompetanse og fremgangsmåter, slik at du er sikret god juridisk bistand i forbindelse med ditt krav om innløsning.

Kontakt oss i dag – vår første vurdering av saken koster deg ingenting. Bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Festeren har krav på innløsning etter at festeforholdet har vart i 30 år. Det avgjørende er hvor lang tid festeforholdet har vart samlet sett. Bustadhus kan deretter kreves innløst annethvert år, mens tidsperioden for fritidshus er hvert 10. år.

Finnes unntak: innløsning kan bli nektet av grunneier dersom dette følger av rettsgrunnlaget mellom grunneier/bortfester og fester.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo