Eiendomshevd – hva må til?

Du kan hevde eierskap til eiendommen dersom hevdsvilkårene er oppfylt.

Når er vilkårene for eiendomshevd oppfylt? 

Hei, jeg har et spørsmål om hevd. Min familie har nå bodd på samme plass i over 50 år. Jeg skal nå arve eiendom fra min far, som igjen arvet eiendommen av sin mor. Nå har det oppstått en tvist med naboen om deler av eiendommen. Vi har i alle år brukt eiendommen i tro av at den var vår – fullt og helt.

Naboen påstår at det ikke foreligger noen tinglyst avtale om at den var vår – og at vi skulle ha visst dette. Kan vi hevde rett på eiendommen?

Enkel ordlyd, vanskelig i praksis

Hevdsspørsmål reguleres av hevdslova. Den relativt korte loven angir hvilke vilkår som må oppfylles for eksempelvis hevd av bruksrett, eiendomsrett, veirett, overføring av hevdstid m.m.

Vilkårene for hevd er enkle å lese, men ofte vanskelig å praktisere. La oss se på noen av bestemmelsene for hevd av eiendomsrett.

Hva er hevd

De fleste kjenner til begrepet “hevd” Hevd er ofte beskrevet som et gammelt rettsinstitutt som medfører at eiendomsretten overføres fra en person til en annen, eller fra et rettssubjekt til et annet.

Hevderen blir da den reelle eieren, noe som betyr at den opprinnelige eieren mister sin eiendomsrett. Dette kalles normalt for å ekstingvere en rett. En slik adgang til å “kapre” en annens eiendom begrunnes med at man har hatt samme tilstand upåtalt i flere titallsår.

Eiendomshevd

Hevd av eiendomsrett er i grunn selvforklarende; eiendomshevd betyr at en hevder (krever) eiendomsretten til en eiendom – og du ekstingverer (“sletter”) den andres rett til eiendommen.  

Eiendomshevd kan gjelde hele eiendommen, deler av eiendommen eller bare grensehevd.

Hevd av eiendomsrett kan gjelde hele eiendommen, deler av eiendommen eller bare grensehevd

Les gjerne vår artikkel om grensehevd:
Grensehevd og grensejustering – ikke la naboer tråkke deg på tærne!

Lovens vilkår

Hevd skjer imidlertid ikke uten at vilkårene i loven er oppfylt.

For det første må hevderen over en lengre periode ha rådet over eiendommen. Han må med andre ord ha brukt eiendommen som sin egen, dvs. som om han var den reelle eieren, i 20 år. Dette må han ha gjort uten at det i utgangspunktet ha vært hjemmel for denne bruken – ellers beror bruken på f.eks en avtale.

Hevdstiden kan fordeles mellom deg og dine rettsforgjengere. Med andre ord kan du forlenge, eller kombinere, din hevdstid med eiertiden til din far eller bestemor.

Du kan «slå sammen» din hevdstid med eiertiden til din far eller bestemor – en såkalt rettsforgjenger.

For det andre, må denne bruken ha vært gjort i god tro. God tro-vurderingen er beskrevet enkelt i loven; den som vet hevder ikke. Videre er det også slik at hevderen ikke er i god tro dersom han ikke ha vært så aktsom som har burde ha vært etter omstendighetene.

God tro-vilkåret er avgjørende!

Derimot er regelen ikke alltid like enkel å anvende i praksis. I dette tilfelle må en ikke ha skjønt, eller burde ha skjønt, at han ikke var den rettmessige eieren.

Hevde eiendomsrett? Engasjer den riktige til å bistå deg

Reklamasjonsportalens tilknyttede advokater kan bistå deg med å hevde eiendomsrett. Vi har et stort volum av hevdsaker, slik at vi har bred erfaring med å få det du har krav på. Ta kontakt med oss i dag, det koster ingenting for førstegangsvurdering. Vi besvarer deg alltid innen 24 timer.

Lurer du på hvem som eier eiendommen? Søk i Kartverkets gratisverktøy Se Eiendom

Kontakt oss i dag!

Oppsummert

Hevdstid: bruk av eiendommen som din egen i 20 år

Hevderen må være i god tro

Hevdstiden kan kombineres mellom deg og dine rettsforgjengere

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo