Selvstendig rettsvernshevd

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd!

Det er ikke veldig ofte vi ser avgjørelser om tinglysingsloven og rettsvern, men det har fortsatt vært noen uklarheter knyttet til temaet om rettsvern. Idag, 2. september 2021, har Høyesterett avsagt en prinsipiell dom om selvstendig rettsvernshevd som er svært interessant lesning. Hva er rettsvern? Rettsvern er en form for beskyttelse av din eiendomsrett og/eller …

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd! Les mer »