Bruktbil ble brukt som yrkesbil, uten at det var opplyst til kjøper.

Brudd på opplysningsplikt kan utløse krav på prisavslag.

Selger brukte bilen som en begravelsesbil uten å opplyse om dette
Det tikket nylig inn en noe interessant avgjørelse avsagt av Forbrukerklageutvalget vedrørende selgers opplysningsplikt. I dette tilfelle hadde selger brukt bilen som en begravelsesbil, men utelatt denne informasjon i både kjøpekontrakt og annonse.

Dette fikk konsekvenser for kjøpet, les mer nedenfor.

Dette handlet saken om

Salget i saken her er mellom to privatpersoner og reguleres dermed av kjøpslovens bestemmelser. Kjøper kjøpte bilen i 2016. Bilen det tvistes om var en 2012-modell Dodge Durango.

Nyverdi på bilen var ca 2 millioner kroner, mens kjøpesum (herunder: bruktverdi) ble avtalt til 689 000 kroner.

Selger hadde annonsert bilen til å være i veldig god stand. I kjøpekontrakten var det krysset av for “nei” vedrørende om bilen tidligere var brukt som yrkesbil. Videre ble bilen “as is”.

Eieren oppdaget ved en rekke tilfeldigheter og undersøkelser i servicehistorikker at bilen var brukt som begravelsesbil i næringsvirksomhet.

Kjøper reklamerte snarlig etter dette, men ett år etter avtaleinngåelse, om forholdet. Reklamasjonen ble avvist, og det ble tatt ut en klage for Forbrukerrådet (som igjen ble henvist videre til Forbrukerklageutvalget)

Er det nødvendig å opplyse om bruk i næringsvirksomhet?

Sakens gjaldt flere forhold, men det avgjørende spørsmålet for Forbrukerklageutvalget var: har kjøperett til prisavslag dersom bilen var brukt som begravelsesbil, uten at dette var informert om i salgskontrakten.

I denne saken hadde vedkommende selger brukt bilen som begravelsesbil. Det er nok ikke bruken som begravelsesbil som er avgjørende. Grunnen til at dette er nevnt i alle medier er at “begravelsesbil” trekker flere lesere enn “yrkesbil”.

Derfor omtales bruken videre som “yrkesbil i næringsvirksomhet” i denne artikkelen.

Bilen var i all hovedsak brukt som yrkesbil i all dens levetid. Selger valgte likevel å krysse av for “nei” ved spørsmålet om bilen var brukt i næringsvirksomhet i salgskontrakten.

I utgangspunktet strekker selgers opplysningsplikt seg lengre enn kjøpers undersøkelsesplikt. Etter kjøpsloven må selger gi tilfredsstillende med opplysninger om bilens stand, tidligere bruk, i tillegg til evt. andre egenskaper og mangler.

Dersom det mangelfulle eller uriktige opplysninger om motorvognen, vil det kunne foreligge en mangel.

Mangelfulle eller uriktige opplysninger kan anses som mangel.

Selv om en gjenstand selges “as is” ( “som den er”) foreligger det likevel mangler hvis bilen ikke er i samsvar med de opplysningene som er gitt av selger – og om dette kan hatt innvirkning på kjøpet.

I alle tilfeller vil det foreligger en mangel dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøpere hadde grunn til å regne med – i dette tilfelle var ikke denne bestemmelsen aktuell.

Hva har en kjøper krav på ved brudd på opplysningplikt?

Dersom kjøper avdekker en mangel, vil en kunne kreve prisavslag og evt. erstatning.

Prisavslag vil normalt måtte bero på verdiminuset, eller evt. utbedringskostnader, mens erstatning bygger normalt på kostnader til fagkyndig bistand dersom det utarbeides rapporter. I en sak som denne er det heller ingenting som taler for at kjøper kunne ha funnet ut av en slik bruk.

Prisavslag bygger på verdiminuset eller utbedringskostnadene, mens erstatning beror blant annet  på kostnader til fagkyndig bistand.

I denne saken ble partene ikke enige om prisavslaget. Selger bestred at det var grunnlag til å kreve prisavslag.

Det er i denne saken på det rene at bilen ble brukt som yrkesbil i næringsvirksomhet, og at det ikke ble gitt opplysninger om dette (selv om selger hevdet at det ble gitt tilstrekkelig med opplysninger om nettopp dette forholdet.

Hvor mye fikk kjøper i prisavslag?

Kjøper fremmet sak for Forbrukerklageutvalget, og krevde 129 000 kroner i prisavslag. 

Forbrukerklageutvalget var i all hovedsak enig med kjøper, men reduserte kravet til 70 000 kroner.

Kontakt Reklamasjonsportalen i dag!

Sett bort i fra at bilen ble brukt som en begravelsesbil, er dette en typisk henvendelse som blir håndtert av Reklamasjonsportalens advokater.

Har du kjøpt deg en bruktbil med mangler? Ønsker du å kreve prisavslag og erstatning? Er du i tvil om du har en sak? Send en henvendelse til våre advokater og få det du har krav på.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Selger må gi alle vesentlige opplysninger til kjøper.

Selger må opplyse om bilen er brukt som yrkesbil.

Brudd på opplysningsplikt kan utløse krav på prisavslag og erstatning.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo