fbpx

Den beste eiendomsadvokaten for deg? [Guide 2023]

I denne artikkelen får du vite mer om:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Hvem er den best rangerte eiendomsadvokaten i Norge?

  Hvem er den beste eiendomsadvokaten i Norge? Noe sånt finnes ikke, men Reklamasjonsportalen har per i dag (17. august 2023) Norges beste rangerte eiendomsadvokater når det kommer til Google Reviews. 

  Ikke bli blendet av antall stjerner, men gjør det samme som når du ser etter hotell eller restaurant; se hva våre tidligere samarbeidspartnere og klienter har sagt om oss. Se gjerne etter hva som blir sagt om ulike advokatene, deres service overfor klienten og servicetid. 

  Beste rangert eiendomsadvokat og boligadvokat

  Kan man stole på anmeldelser? Når det er klientene selv som sier det, så bør man kunne legge til grunn. Vi har imidlertid sett et godt eksempel på en anmeldelse som ikke har rot virkeligheten, hvor det stod at motparten trakk seg når advokatens navn ble nevnt. Derfor er det viktig å se litt dypere i hva som blir sagt og om det er viktig for deg. Svarer eiendomsadvokaten raskt, er de til å stole på, forklarer de godt underveis? 

  I denne artikkelen skal vi derfor gi deg noen tips til hva du bør se etter – og ikke minst hva du skal spørre om – når du skal finne den beste eiendomsadvokaten for deg. Etter å ha lest denne artikkelen har du garantert et bedre grunnlag til å vurdere både våre advokater og andre som du måtte finne.

  I mitt hode handler det om følgende stikkord; 

  • fag og kjemi (hvordan samarbeider dere)
  • Erfaring (spisskompetanse)
  • Hva skal du spørre din advokat om?
  • Hvordan vil du at advokaten din skal opptre (utestemme eller proft?)
  • Service (svartid og tidligere kunderelasjoner)
  • Og ikke minst – hva koster det å bruke en eiendomsadvokat?

  Fag og kjemi – samarbeid 

  I hovedsak er det naturligvis viktig finne noen som er dyktige på den problemstillingen du sliter med. Dette dreier seg ikke bare om hvem som kan «mest» faglig, men også om kjemien mellom deg og han/hun/hen som hjelper deg. Denne relasjonen burde derfor ikke ses på som et tjenesteforhold, men et samarbeid der du og din advokat sammen finner de beste løsningene, slik at du får det du har krav på. 

  Noen advokater presser kanskje unødvendig på en rettssak når klienten vil løse saken utenom rettsapparatet. På den andre siden kan det være noen advokater som er forsiktige til å ta ut stevning hvis ikke oddsen er meget bra.  

  Her har vi en som slet med advokater tidligere, men som likte vår tilnærming og at han fikk et godt resultat: 

  Reklamasjonsportalen - tillit

  Det viktigste er at du og advokaten din forstår hverandre og at eiendomsadvokaten legger opp en strategi du er komfortabel med – uansett om du er av den passive, nøytrale eller fremoverlente typen. En god eiendomsadvokat er også en erfaren menneskekjenner og tilpasser strategien etter deg og saken. Du må ikke tilpasse deg etter advokaten. 

  En eiendomsadvokat må også kjenne sin besøkelsestid – dersom du trenger litt tid på å tenke over alternativene dine, så bør ikke vedkommende presse på unødvendig. Dette kan man gjøre på en elegant måte, samtidig som en erfaren eiendomsadvokaten passer naturlig nok på alle frister som måtte være i saken.

  Erfaring – spisskompetanse, generalist, alder, kjønn

  La oss se litt mer på erfaring. Hvis du ser av cv’n til vedkommende at advokaten jobber med ti ulike rettsområder, både strafferett, barnevern og eiendomsrett – da bør du stille spørsmålet om hvor mye tid får vedkommende til å holde seg oppdatert om 1/10 av det han eller hun jobber med? At man lister opp så mange rettsområder som sine arbeidsfelt gir ofte en god indikasjon på at vedkommende ikke har nok volum på noen av områdene. Som med alt i livet er mengdetrening viktig. 

  En fin liten huskeregel kan derfor være at de mest erfarne eiendomsadvokatene gjerne tar saker på flere områder innen det som kalles fast eiendoms rettsforhold. Personlig jobber jeg mest med eiendomstvister mellom entreprenører (entreprise), eiendomstvister for private og tomtefeste. Det er nok volum innen disse områdene til å gi saker til en hel eiendomsavdeling. 

  Her er et eksempel fra en sak hvor vår klient først fikk bistand av HELP – men de avslo saken uten grunn. Vår hjelp satt klient igjen med 1,7 MKR på konto. Saken handlet om setningsskader, noe vi kunne godt. Du kan lese mer om saken her, og anmeldelsen fra kunden finner du under: 

  Reklamasjonsportalen resultat

  På den ene siden tenker jeg at mengdetrening er viktig, men vel så viktig er det å ha erfaring fra ”begge sider av bordet». Det betyr at eiendomsadvokatens arbeidshverdag bør bestå av flere elementer innen fast eiendom – og ikke kun eksempelvis avhendingsloven. Det er fordi dette både gir dybde og bredde for selve tvisteløsningen. Våre tilknyttede advokater skal normalt ha to eller tre nisjer innen fast eiendom slik at spisskompetansen er tilgjengelig der behovet melder seg. 

  Du som privatperson har trolig behov for en advokat et sted mellom 1-3 ganger i livet, og dette innen ulike rettsområder. Den ene gangen du har behov for advokat bør gå bra, og du har i grunn ikke råd til å bomme. Hvorfor tar vi dette opp? Jo, det tar normalt ca 10 000 timer å mestre noe. Før det er man en generalist. Problemet med generalister er at man må lese seg opp på hvert fagområde for hver sak som kommer inn. Det kan fungere i mange tvister, men du er nok tryggere med din sak dersom du velger en som jobber med dette daglig. 

  For å sette dette i et annet perspektiv; Personlig vurderer jeg å operere øynene mine med laser. Jeg ville ikke valgt fastlegen min (om det var mulig), men heller øyekirurgen som kjenner til hver millimeter av operasjonsområdet. Jeg ville vært bekymret for mine øyne, mitt syn og det fremtidige resultatet. Selvfølgelig kan heller ikke øyekirurgen garantere noe, men jeg føler meg tryggere på å sette laseren i hans/hennes hånd enn fastlegens. 

  Samme gjelder din eiendomstvist. Det kan godt hende at du kommer deg fint i mål med en generalist dersom vedkommende er god jurist. Det kan imidlertid oppstå en unødvendig usikkerhet der. 

  Enda mer satt på spissen; Ville du valgt den enkleste eller rimeligste fallskjermen om du hoppet ut av et fly? Personlig ville jeg ikke valgt  den rimeligste og “trolig sikre” fallskjermen.

  Alder og kjønn er utdatert å kommentere noe på. En ung så vel som en eldre advokat kan gjøre en like god jobb. Videre er det heldigvis er det få igjen som tenker at eiendom er et typisk “mannefag”, selv om bygg og anlegg er mannsdominert. Noen av de dyktigste motpartene jeg har møtt har vært kvinner. 

  Hva bør du spørre din eiendomsadvokat? 

  Hvis du tenker å ta kontakt med en eiendomsadvokat som du har funnet, se gjerne gjennom CV på nettsiden og se gjerne om vedkommende dukker opp på et søk på Lovdata.no (der hvor du finner all rettspraksis). Spør vedkommende om deres generelle erfaring, den konkrete erfaringen om akkurat den problemstillingen du sitter med og hvordan sakene har løst seg. 

  Se om vedkommende kun snakker om rettssaker, og spør da gjerne om noen av sakene ble løst utenfor rettsapparatet. Eiendomsadvokaten kan naturlig nok ikke nevne altfor mange konkrete detaljer fra sakene, men du får et inntrykk om han eller hun passer deg og din fremgangsmåte. 

  Om du eventuelt tar kontakt, spør gjerne advokaten hva du kan forvente av service. Har de en digital plattform hvor dere kan dele dokumenter, hvor raskt kan du forvente svar, hva skjer ved sykdom, hva tar man betalt for og ikke. Det er også lov å spørre om advokaten har mottatt klager eller tilbakemeldinger på dette punktet.  

  Når du skal se etter den beste eiendomsadvokaten er det umulig å kåre den som er den aller beste. Det er fordi alle advokater har ulike ferdigheter, med både styrker og svakheter. Å finne den beste eiendomsadvokaten handler derfor ikke om å velge den «kategorisk beste» eiendomsadvokaten, men om å finne en som passer for deg og din sak. 

  Hvordan skal eiendomsadvokaten opptre?

  I søken etter den beste eiendomsadvokaten må du naturligvis ta hensyn til at det viktigste er at du når frem med dine saker. Det er derfor ønskelig at din samarbeidspartner evner å jobbe raskt og levere gode resultater. 

  En kjent myte fra filmer og tv-serier er derimot at de beste advokatene er krasse i språket, høylytte og oppfører seg nærmest som en bølle for å vinne frem. Selv om dette i og for seg kan ha en viss effekt, er ikke det viktigste at argumentene fremstår sterke, men at innholdet i argumentasjonen er god. 

  En god regel innen jussen er derfor at du skal være mild i form, og sterk i sak. Det betyr at måten man formidler budskapet ikke trenger å være skremmende for at innholdet skal føre frem. En god advokat oppfører seg derfor profesjonelt, ærlig og respektfullt ovenfor deg som klient, motparten og øvrige aktører. Dette er viktig for å kunne holde en saklig og profesjonell arena for å løse tvister og uenigheter. 

  Dersom advokaten din omtaler andre – enten dette skal være takstmann, kjøper eller selger – med negativ karakteristikk bør dette være et varseltegn. En god advokat trenger ikke benytte nedlatende eller negativt språk for å vinne frem i sin sak. Det finnes advokater som snakker negativt i diverse forum på Facebook og nett for øvrig om boligselgerforsikringsselskap og ulike takstmenn. 

  Du vil aldri finne aktivitet fra våre tilknyttede advokater i disse gruppene, eller at noen av våre omtaler andre aktører negativt. 

  Hvordan kan du undersøke advokatens opptreden? 

  Bruk Google for å danne deg et bilde. Se hvordan eiendomsadvokaten uttaler seg i sosiale medier som enten privatperson eller i kraft av å være en advokat. Er advokaten aktiv i diverse grupper på Facebook som omtaler andre aktører i negativt ordlag? De flinkeste advokatene er normalt relativt nøytrale i media og gjengir kun hovedregler. 

  Hvis du skal snakke med en eiendomsadvokat – hør etter hvordan han eller hun omtaler sentrale aktører i eiendomsbransjen. Dersom en omtaler andre som useriøse, svindlere eller nærmest som kriminelle, bør en kanskje se etter en annen eiendomsadvokat! 

  Slik oppfatter våre kunder oss:

  Advokatens opptreden

  Vi tenker at våre tilknyttede advokater møter samme aktører relativt ofte. Da skal disse anse oss som hyggelige og profesjonelle motparter, og helst tenke at  “disse leverer kvalitet og bjeffer ikke uten grunn, la oss faktisk se på hva de har å si i denne saken”. 

  Hva kan du forvente av eiendomsadvokaten – service og kunderelasjoner?

  Selv om forholdet mellom deg og din advokat på papiret er et tjenesteforhold bør det som nevnt heller ses på som et samarbeid. Din advokat er en samarbeidspartner, der dere sammen er et lag. Eiendomsadvokaten skal rådgi deg til å oppnå det målet eller kravet du er på jakt etter, samtidig som vedkommende verner deg mot det du frykter at skal skje. Du bør derfor forhøre deg med din advokat om hvordan dere kan skape en god flyt av informasjon, kommunikasjon og fortløpende oppdateringer. 

  At det benyttes gode og enkle verktøy for saksbehandlingen er også viktig for å sikre at alle får tilgang til nødvendige dokumenter til rett tid. Det kan derfor være lurt å sjekke at advokaten din benytter seg av automatiserte løsninger. Dersom de ikke kan vise til dette bør du kanskje lete videre. Det er fordi dette øker produktiviteten og forhindrer at du betaler for unødvendig arbeid. Dersom en advokat kun viser til at de jobber med “maler i word”, så vil du betale altfor mye for oppdraget som blir utført. 

  Her er et eksempel på våre kundeforhold med hensyn til service: 

  Reklamasjonsportalen service 

  Hva skal du betale for en god eiendomsadvokat – hva koster det for advokat?

  Timesatsen for advokatene er ikke avgjørende for den totale regningen etter oppdraget. En effektiv advokat vil kunne ta bedre betalt per time og bruke mindre tid enn de med lavere sats, og totalt sett være rimeligere.  

  Vårt mantra er enkelt; bruke de nye verktøyene som gjør at din sak kommer raskest mulig i mål, med best mulig resultat. Blant annet sier en av våre tidligere klienter dette om pris og hjelpen hun fikk: 

  Eiendomsadvokat pris

  En advokat i distriktene vil ofte ta mindre betalt per time enn en eiendomsadvokat i de store byene, men grunnet lavere mengdetrening kan det hende at regningen blir likevel høyere – og kanskje utfallet ikke ender like positivt. 

  Det skal imidlertid sies at det finnes svært mange dyktige advokater rundt om i hele landet. 

  Bli derfor ikke skremt av høy timepris i første omgang. Spør heller hvordan vedkommende kan sørge for at regningen ikke blir faretruende stor. Bruker vedkommende automasjonsverktøy for å unngå unødvendig inntasting i Word? 

  Det du bør være obs på er om eiendomsadvokaten går raskt ned i tilbudt pris i løpet av den første samtalen deres. Det kan ofte bety en av to ting: Enten så tar han eller hun ikke så mye i utgangspunktet, eller så har de lite å gjøre for tiden. Begge disse tilfellene bør du være påpasselig for. Det betyr allikevel ikke at du bør være skeptisk dersom du får en bedre pris enn normal timesats. 

  Noe av det som er dyrest er å ringe advokaten sin. En telefonsamtale kan fort vare i en time, og da betaler du ofte fullt salær for det. 

  Våre tilknyttede advokater kan inngå en avtale med deg om at alle telefoner og teams-samtaler er vederlagsfri mellom deg og kontorets ansatte. Husk å ta dette opp, om det er viktig for deg.

  Hvorfor tilbyr vi noe sånt, vi taper vel penger på dette? Jeg forstod hvor viktig dette var når en av mine familiemedlemmer sa at de ikke hadde råd til å ta kontakt med advokaten for å få avklart en usikkerhet. Dette var noe jeg ikke kunne akseptere at mine klienter kunne hatt tanken av engang, og dermed skal alle våre tilknyttede advokater tilby kostnadsfrie samtaler under hele oppdraget. 

  Da kan du ringe 2 eller 10 ganger i måneden for å avklare dine bekymringer, uten at det ender opp på kassalappen. Trolig er vi en av få aktører i Norge som tilbyr dette, men vi håper at det er noe som sprer seg ettersom det er dyrt nok å bruke advokat fra før.

  Ønsker du mer informasjon rundt hva det koster for en eiendomsadvokat kan du lese mer her: Hva koster en eiendomsadvokat?

  Hva koster en eiendomsadvokat – hva bør du spørre angående pris? 

  Personlig ville jeg spurt hva tidligere saker har endt på – hvor mye vant vedkommende frem med, hva kostet det og hvor lenge varte oppdragene. Du spørre hva det faktureres for – skal hver e-post føres med 15 minutter som standard? Hvor er det du kan spare penger – er det noen ting du kan bidra med selv?

  Rettshjelpsdekningen – når får du dekket advokatkostnader?

  En god nyhet: 
  Med innbo- eller husforsikring dekker rettshjelpsdekningen opptil 100 000,- kroner av utgiftene dine. Det koster imidlertid rundt 3000 til 4000 å aktivere dekningen, og det opereres med en egenandel på 20 %. 

  Rettshjelpsdekningen forutsettes av at utgiftene er brukt på juridiske kostnader, og at du faktisk er i en tvist. Det betyr at du har et krav som det har oppstått en uenighet rundt. 

  Eiendomsadvokat i Oslo og omegn

  Er du på jakt etter en eiendomsadvokat og boligadvokat i Oslo? Det finnes mange alternativer, men du kan trygt begynne med Reklamasjonsportalen. Våre advokater er de høyest rangerte på Google per 17. august 2023. 

  Vi har hovedkontoret i Oslo, da det behandles mest saker i Oslo tingrett når det kommer til boligmangler. I tillegg har vi 17 satellittkontorer i vårt nettverk, slik at vi trolig kjenner de fleste aktørene i de store byene. 

  Våre advokater har daglig saker mot Claims Handling og Claims Link – og har et godt forhold til alle motparter. De kjenner til våre arbeidsmetoder, og at vi ikke fører «tullesaker». Vi er også hyggelige å ha som motparter, noe som raskere resultater.  Vi har ført statistikk at 8/10 av våre klienter får en god løsning, uten å gå en tur innom retten. 

  Om det måtte gå til retten, så har vi en god statistikk å vise til der også – se gjerne våre siste resultater. Vi har også hatt et langvarig samarbeid med IF for private forsikringstakere, samt i 2023 har vi også bistått et stort antall av IF sine forsikringstakere med boligkjøperforsikring. 

  Det er heller ikke ukjent at forsikringstakere fra HELP ønsker å bytte til oss. Dette er noe vi gjerne vurderer for deg. 

  Bør man bruke en lokal eiendomsadvokat? 

  Bør man bruke en lokal eiendomsadvokat? Lokal tilhørighet er noe vi blir spurt oftest om. Svaret er nei – det er ikke nødvendig at advokaten sitter i samme by som deg. De advokatene som kan dette, trenger normalt ikke å se boligen din. Det er takstmenn som må være lokale. En spisskompetent og erfaren eiendomsadvokat har hatt saker i hele Norge, og skal dermed ha kunnskap om lokale takstmenn.  Det har i hvert fall vi. 

  Dette er et tema som er viktig å belyse ettersom vi ser at det som blir googlet mest er: 

  • eiendomsadvokat Oslo
  • eiendomsadvokat Bergen
  • eiendomsadvokat Trondheim
  • eiendomsadvokat Stavanger
  • eiendomsadvokat Ålesund 
  • eiendomsadvokat Tromsø 
  • eiendomsadvokat Kristiansand
  • boligkjøp advokat [sett inn by]

  Det viktigste er at du får god hjelp. Det er fritt advokatvalg i Norge, og du ikke bruke en lokal advokat. I eiendomstvister er det likevel mange som lurer på om eiendomsadvokaten bør være lokal for å kunne befare mangelen eller eiendommen som er omtvistet.

  Her er det korte svaret – nei, du må ikke bruke en lokal advokat. Din advokat trenger ikke å være fysisk til stede for å løse de juridiske spørsmålene. Det er sakkyndige som foretar seg av de fysiske undersøkelsene. Det juridiske er det samme uansett om du sitter i Alta eller Oslo.

  Det har derfor lite å si hvor advokaten din kommer fra, og du står helt fritt til å velge selv. 

  Reklamasjonsportalen er i den sammenheng med i et nettverk av over 17 advokatkontor med mer enn 280 advokater rundt om i landet per 2023.

  Vi finner deg bistand der du måtte være, hvor alle kontorer er ISO-sertifiserte etter strenge krav som blir kontrollert av KIWA. 

  Eiendomsadvokat eller boligadvokat – hva er forskjellen? 

  Tja, dette er en litt morsom utvikling som foregår på nett. Det er mange som omtaler seg som boligadvokater for å treffe visse søkeord bedre. Er selv skyldig i dette, og skal ikke peke finger her. Det er imidlertid noen som trolig er mer boligadvokater enn eiendomsadvokater. 

  I mitt hode er eiendomsadvokat en som jobber med flere felt innen fast eiendom enn kun private tvister i salg av gamle/nye boliger – det vil si avhendings- og bustadoppføringslova. Personlig kan jeg kategoriseres som en erfaren eiendomsadvokat ettersom jeg har tre nisjer innen fast eiendom som jeg jobber med daglig, og jobber for både profesjonelle og private. 

  Du bør spørre vedkommende om de jobber med fast eiendom til daglig, og hvilke områder. Det er ofte nyttig at eiendomsadvokaten ikke kun jobber med avhendings- og bustadoppføringsloven, da de juridiske problemstillingene er ofte mer krevende i andre områder av fast eiendom enn akkurat tvister om kjøp/salg av bolig.  

  Burde du bytte eiendomsadvokat?

  Det kan være mange grunner til at du ønsker å bytte eiendomsadvokat, men dersom du ikke føler deg prioritert eller hørt kan det være lurt å se etter noen andre. De fleste advokater behandler utrolig mange saker, og gjerne flere om gangen. For deg som kunde er det derimot kanskje den første – og forhåpentligvis siste – gangen du trenger å benytte deg av en advokat. Det er derfor viktig at du velger en advokat som du opplever at møter deg og dine behov, slik at du får det du betaler for. 

  Se mer om det her i vår Youtube-video:

  Heldigvis er det utrolig enkelt å bytte eiendomsadvokat. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt med en ny advokat, inngå et oppdrag, så tar det nye kontoret seg overføringen og det som følger med. Du trenger kun å gjøre opp for deg hos det gamle kontoret. 

  Vi har overtatt mange saker fra både boligkjøperforsikringsselskap og andre advokater – det foregår i ryddigere former. De fleste har god forståelse for dette.

  Vil du stille oss noen spørsmål om din sak og snakke vederlagsfritt med våre beste eiendomsadvokater?

  Vi tilbyr en helt vederlagsfri strategisamtale med våre advokater, hvor vi ser på blant annet hva hva som har skjedd, hva du lurer på, og hvordan du kan få det du har krav på. I løpet av 30-45 min går du ut med en plan for din sak – uavhengig om du ønsker å engasjere oss. Da vet du i alle tilfeller hva du faktisk bør gjøre, og så kan du la oss effektuere den planen om du vil. 

  Ta kontakt gjennom kontaktskjemaet eller send mail direkte til ajv@novalaw.no 

  Du kan også ta kontakt ved å ringe 416 50 321

  Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

  Flere av våre tips og råd

  Vederlagsfri strategisamtale?

  Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

  Våre tall taler for seg

  ADVOKATER
  1 +

  Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

  advokatkontorer
  1

  Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

  Samarbeidspartnere
  1 +

  Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

  Les flere av våre tips

  Parkslirekne mangel ved boligkjøp
  Avgjørelser

  Parkslirekne ga en halv million i prisavslag i FinKN

  Finansklagenemnda kom til at parkslirekne i hagen utgjorde en mangel ved boligen, til en verdi av en halv million kroner
  Les mer →
  foreldelse forsikringsselskap
  Ukategorisert

  Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

  https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I ...
  Les mer →
  boligselgerforsikring
  Ukategorisert

  Hvordan vinne mot boligselgerforsikring? 68 % flere seiere i år

  I denne artikkelen får du vite følgende om boligselgerforsikring Økte sjanser for å få medhold for boligkjøpere mot boligselgerforsikring Hvis du har kjøpt en bolig ...
  Les mer →
  Klage på boligkjøp
  Ukategorisert

  Klage på boligkjøp [2023] – 4 skuddsikre tips fra eiendomsadvokat

  I denne artikkelen går vi gjennom følgende: Kjøp av bolig er trolig din største investering som privatperson For den vanlige Ola og Kari Nordmann er ...
  Les mer →
  Help setningsskade
  Ukategorisert

  Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

  Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber ...
  Les mer →
  Mangel ved boligkjøp
  Eiendomsadvokat

  Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

  Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.
  Les mer →

  Disse stoler på oss, og vi på dem

  Advokatfirmaet NOVA logo
  Eurojuris Norge logo
  NHO logo

  Reklamasjonsportalen.no

  Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

  Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

   

  Post- og besøksadresse

  Besøksadresse:
  Advokatfirmaet Nova DA 
  Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

  Postadresse: 
  Advokatfirmaet Nova DA
  Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

  Kontaktinformasjon

  Denne nettsiden bruker cookies

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle