fbpx

Den beste boligadvokaten for deg? [Guide 2023]

Play Video about Beste boligadvokat

I denne artikkelen behandler vi følgende:

Hvem er den beste boligadvokaten? 

Det finnes ingen konkret boligadvokat som er «best». Det er ingen offisiell kåring på dette. Du må finne den beste boligadvokaten for deg. Det finnes dyktige kvinner og menn som håndterer disse sakene, men det er ikke mulig kategorisk  å utnevne en av de til den beste boligadvokaten. 

For å sikre at du får den beste bistanden har vi har samlet noen av de vi mener er blant de dyktigste innen feltet, og vi sørger for at du får den advokaten som passer deg. Dette handler ikke bare om fagkunnskap, men også om kjemi mellom deg og din nye samarbeidspartner. Det er nettopp det et slikt oppdrag bør anses som – et samarbeid som skal sørge for at du får det du har krav på. Da er det viktig at din samarbeidspartner er en person du kan stole på.

De som normalt blir ansett som de beste boligadvokatene er de som også jobber med mer krevende saker som eiendomsadvokat, da det gir et bredere og mer allsidig erfaringsgrunnlag. Det at en advokat kun jobber med eksempelvis avhendingsloven vil gi snever erfaring. Likevel bør du nok lete litt lenger dersom en opplister mange rettsområder under sine kompetansefelt. Det finnes mange av disse sakene på markedet og plutselig tilbyr  «alle»  spisskompetanse innen dette feltet. Dette skyldes naturlig nok at saker etter avhendingsloven er en «low hanging fruit» ettersom jussen er relativt enkel og markedet er stort. Vi råder deg til å gjøre undersøkelser før engasjement ettersom denne saken betyr mye for deg.

For oss er vi per 19. oktober 2023 den best rangerte eiendomssatsingen på Google. 

Beste rangert eiendomsadvokat og boligadvokat
Beste rangert eiendomsadvokat og boligadvokat

Det er ikke noe man heller skal bli blendet av mtp antall stjerner, men det er likevel lurt å lese hva tidligere klienter har sagt om firmaet.

Det som er en god tommelfingerregel er at en erfaren eiendomsadvokat vil normalt jobbe med flere områder innen fast eiendom, slik at en forstår de ulike elementene bedre. Våre advokater jobber i egne fast eiendomsavdelinger, slik at vi kan benytte oss av den spisskompetansen som vi sitter med i firmaet. 

Hva skal du se etter i en boligadvokat? 

Som vi begynte artikkelen med innledningvis har hver sak sine utfordringer. Det kan derfor variere fra sak til sak hvem som er best egnet til å hjelpe til å oppnå ditt resultat. I det følgende har vi satt sammen en huskeliste for hva som kan være lurt å se etter, og spør gjerne advokaten du har i tankene om noe av dette: 

Boligadvokatens opptreden 

Du er ute etter et resultat. Det kan være å få reparert en mangel, motta prisavslag og erstatning og/eller heve kjøpet. Uansett hva du vil oppnå, er du nå på jakt etter en samarbeidspartner som enklest og raskest mulig kan ta deg til det resultatet du ønsker å oppnå. Se om du finner noe advokaten har skrevet eller uttalt tidligere eller om det eksempelvis finnes videoer av vedkommende på Youtube. Du vil fort finne ut om boligadvokatens opptreden vekker tillit, virker overbevisende og er mild i form. 

Det siste er overraskende viktig; de beste boligadvokatene er mild i form, sterk i sak. Det betyr at du ikke trenger en som er høylytt, skriver krast eller oppfører seg som en «utestemme-advokat». Læresetningen hos de dyktigste er at selv om du gjentar argumententet eller sier det høyere, betyr det ikke at du har et sterkere argument. Din boligadvokat bør være en som opptrer profesjonelt, ærlig og saklig overfor samtlige aktører – ikke bare deg som klient. 

Her kan vi også se på hvordan tidligere klienter har oppfattet oss: 

Advokatens opptreden
Advokatens opptreden

Du bør også reagere på om boligadvokaten omtaler sentrale aktører som «svindlere» eller bruker annen lignende karakteristikk om eierskifte-/boligselgerforsikring, om takstmenn eller andre advokater. En dyktig boligadvokat trenger aldri å omtale andre aktører negativt, da vedkommende skal være dyktig nok til å bli hørt på uansett hvem eller hva de møter. 

Hva kan du forvente av en boligadvokat? Kundeservice 

Som allerede påpekt et par ganger i denne artikkelen, du er nå på jakt etter en samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du spør om hvordan oppfølgningen fungerer hos boligadvokaten. Eksempelvis hos oss kan du få etablert en egen database, svar (nesten) døgnet rundt, og at samtlige henvendelser besvares innen samme dag.

Videre skal boligadvokaten naturlig nok ha moderne saksbehandlingsverktøy som sørger for at frister ikke oversittes. 

Det du bør spørre advokaten er om de bruker automasjonsverktøy. Dersom din boligadvokat ikke kan oppgi navnet på automasjonsverktøyet de bruker bør du nok se videre. Grunnen til dette er at uten automasjonsverktøy og kunstig inntelligens vil advokaten i beste fall sitte med gammeldagse ordinære Word-maler i sitt arbeid, og dette koster deg timesvis i unødvendige advokattimer. Etter at vi tok i bruk automasjonsverktøy fikk ut arbeidet svært mye raskere enn tidligere. 

I våre saker har vi fått tilbakemelding på følgende: 

Reklamasjonsportalen service
Reklamasjonsportalen service

Spør gjerne advokaten om vedkommende har hatt, evt. har pågående, klager mot seg for dårlig oppfølgning, overfakturering eller andre forhold. 

Hva koster en boligadvokat? Litt om dekning av boligadvokatutgifter (rettshjelpsdekning)

Ikke la pris være avgjørende faktor. Dersom en advokat raskt filer ned på timesatsen for å få deg som klient, da vil det normalt bety en av to ting: enten i) vedkommende har for lite å gjøre eller ii) vedkommende tar ikke den prisen i utgangspunktet. 

Det er slik at de beste boligadvokatene har en noe høyere pris, men spørsmålet du må stille er om du har råd til å la være og heller gå for en «rimeligere» advokat. Du kan også stille deg spørsmålet om du hadde hoppet ut av et fly med den rimeligste fallskjermen. Det advokaten bør kunne si noe om er hva hver «etappe» koster. De fleste vil også kunne antyde om det er verdt å bruke advokat i tvisten. Det er svært mange saker vi henviser til andre, da vi ikke påtar oss saker hvor advokatutgiftene kan overstige kravet du har. 

Ellers er timeprisen/timesatsen heller ikke det som er avgjørende for hva kassalappen til slutt ender på. En med lavere timesats kan raskt ende opp med å fakturere flere timer. 

Her kan du se hva våre klienter har sagt om pris: 

Eiendomsadvokat pris
Eiendomsadvokat pris

Videre har vi en god nyhet; hvis du har innbo- og/eller husforsikring dekker rettshjelpsdekningen opp til kr 100 000 i juridiske kostnader, hvor egenandelen er 20 % + ca kr 3000-4000 i «aktiveringssum». Dette er et gode du har og som du faktisk betaler for hver måned. Ikke vær redd for å bruke dette beløpet. Deler av beløpet kan også brukes til å fagkyndige kostnader. 

Rettshjelpsdekningen forutsetter at du er i en tvist. Tvist betyr at du har krevd noe/mottatt et krav, og at kravet er bestridt. Fra kravet er bestridt vil du normalt få innvilget rettshjelpsdekning. Les gjerne mer om dette i vår artikkel Hva koster en boligadvokat?

Bør jeg velge en lokal boligadvokat?

Det korte svaret er nei. Vi advokater trenger normalt ikke å dra på befaring, da vi skal håndtere det juridiske. Det er byggesakskyndige som skal dra på befaring og rapportere om de funn de avdekker. Vi behandler det vesentligste av våre saker uten lokal tilknytning. 

Det vi imidlertid kan tilby er nettverket vårt hvor vi har 18 medlemskontorer etablert rundt om i landet. Vi har per juni 2021 over 250 advokater som vi kan få deg i kontakt med. Vårt nettverk, Eurojuris Norge, er landets største advokatnettverk. 

Bytte boligadvokat? Det kan du enkelt gjøre

Får du ikke svar fra din boligadvokat? Føler du at du ikke blir hørt eller at vedkommende ikke prioriterer din sak? Det er mange grunner til at man ønsker å bytte advokat. Vi advokater må huske på at de fleste av oss behandler hundrevis av saker, men for deg er dette kanskje den eneste gangen du har bruk for advokat i livet. Da er det viktig at du får det du betaler for. Dersom du sliter med at boligadvokaten ikke er tilgjengelig, dere ikke har den kjemien du ønsket eller kanskje svikter det faglig, da vil vi anbefale å bytte.

Det er ditt valg og ditt privilegium å kunne velge din boligadvokat. Du kan derfor også bytte når som helst. Det du gjør er å ta kontakt med en ny advokat, og vedkommende vil normalt gi beskjed om at det nye kontoret overtar. Du trenger heller ikke å spørre om å få dokumentene fra din tidligere advokat, da disse innhentes av din nye samarbeidspartner. Din nye boligadvokat informerer også alle andre aktører, herunder motpart, fagkyndige og evt. retten om advokatbytte. 

I noen saker har en advokat gjort en vurdering, som i saken her, og byttet til oss og fått nærmere 2 MKR på konto: 

Reklamasjonsportalen resultat
Reklamasjonsportalen resultat

Det er ingen svakhet å bytte advokat, tvert imot; det kan i noen tilfeller løse saken.

 Eneste du trenger å gjøre er å gjøre opp for deg hos din gamle boligadvokat, og resten ordnes av det nye kontoret.

Boligadvokaten bør vite om den beste, raskeste og rimeligste strategien for å få prisavslag i din sak

Allerede i første samtale bør boligadvokaten kunne fortelle deg om tidligere saker og hvordan vedkommende løste de, og ikke minst – hvordan skal du få prisavslag ved boligkjøp. Nei, man kan ikke kreve at man gir garantier for et resultat, da ingen advokater kan gjøre akkurat det. En erfaren boligadvokat vil imidlertid raskt høre hva som må til for at du skal få prisavslag for boligmangler du har avdekket. Vedkommende bør også kunne si noe om hva som er den beste, raskeste og rimeligste strategien. Det er ofte ikke nødvendig å gå i retten for å få riktig resultat. 

Å få beregnet prisavslag ved brukt boligkjøp etter avhendingsloven er en konkret prosess som boligadvokaten skal ta deg gjennom. I noen tilfeller må du engasjere flere fagkyndige for å komme til bunns av de reelle utbedringskostnadene. Husk at det er utbedringskostnadene for å utbedre forholdet, ev. verdiminuset ved eiendommen, som legges til grunn. Her bør en boligadvokat vite hva som skal til for at du får korrekt nivå på prisavslaget, og hvordan du raskest og best mulig skal komme til det resultatet du har krav på. Vi vet at dette kan være vanskelig og derfor har vi skrevet en lettlest artikkel om emnet: 6 avgjørende steg for å få prisavslag for boligmangler [oppdatert oktober 2021] 

Boligadvokaten må være faglig oppdatert 

En som spesialiserer seg i feltet må alltid være faglig oppdatert. Det betyr først og fremst at man skal være kunnskapstørst. Artister bruker å si at den dagen du slutter å føle deg noe nervøs eller spent før en konsert bør du legge trommestikkene på hylla. Vel, det samme gjelder for advokater. Den dagen du ikke er kunnskapstørst og på jakt etter å tette dine kunnskapshull – da bør nok man vurdere å gjøre noe annet. 

For å holde oss relevante leser og kommenterer vi ukentlig ny litteratur og dommer. Eksempelvis elsker vi nye avgjørelser fra Høyesterett, og var en av Norges første til å kommentere selvstendig rettsvernshevd. Vi forsøker å lage folkelige og forståelige artikler og videoer om tunge emner. I tillegg deltar vi, samt holder kurs selv rundt om i landet. 

Spør våre boligadvokater om det du lurer på – vederlagsfritt 

Våre boligadvokater sitter i dag i Advokatfirmaet Nova DA, som er medlem av Eurojuris med 17 kontorer, og svarer på dine spørsmål. Du kan vederlagsfritt avtale en strategisamtalen. Under samtalen ser vi på hva som har skjedd, hvor langt du har kommet og hvordan du enklest og raskest kan komme deg i mål. Bruk skjemaet på denne siden for å ta kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg. 

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

ADVOKATER
1 +

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

advokatkontorer
1

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

Samarbeidspartnere
1 +

Kontorene i Eurojuris-nettverket er offisielle samarbeidspartnere med regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Parkslirekne mangel ved boligkjøp
Avgjørelser

Parkslirekne ga en halv million i prisavslag i FinKN

Finansklagenemnda kom til at parkslirekne i hagen utgjorde en mangel ved boligen, til en verdi av en halv million kroner
Les mer →
foreldelse forsikringsselskap
Ukategorisert

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I ...
Les mer →
boligselgerforsikring
Ukategorisert

Hvordan vinne mot boligselgerforsikring? 68 % flere seiere i år

I denne artikkelen får du vite følgende om boligselgerforsikring Økte sjanser for å få medhold for boligkjøpere mot boligselgerforsikring Hvis du har kjøpt en bolig ...
Les mer →
Klage på boligkjøp
Ukategorisert

Klage på boligkjøp [2023] – 4 skuddsikre tips fra eiendomsadvokat

I denne artikkelen går vi gjennom følgende: Kjøp av bolig er trolig din største investering som privatperson For den vanlige Ola og Kari Nordmann er ...
Les mer →
Help setningsskade
Ukategorisert

Avslag fra Help forsikring – 5 steg til seier (setningsskade)

Ingen HELP å få – Help forsikring avslo saken Vi i Reklamasjonsportalen er i utgangspunktet store tilhengere av det Help forsikring står for og jobber ...
Les mer →
Mangel ved boligkjøp
Eiendomsadvokat

Reklamasjon – Unngå de 3 feilene alle gjør i en boligtvist

Unngå feilene som de aller fleste gjør i sine boligtvister. La en eiendomsadvokat forklare hvordan reklamasjon ved bolig skal foregå.
Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Advokatfirmaet NOVA logo
Eurojuris Norge logo
NHO logo

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle