Den beste boligadvokaten for deg? [Guide 2021]

Har du havnet i en boligtvist med selger og deres eierskifte-/boligselgerforsikringsselskap? Er du redd for at du velger feil boligadvokat, ikke får det resultatet du er på jakt etter, at det tar for lang tid og/eller koster mye penger? Denne artikkelen bør du lese, slik at du kan velge den beste boligadvokaten for deg.

Hvem er den beste boligadvokaten? 

Det finnes ingen konkret boligadvokat som er «best». Det er ingen offisiell kåring på dette. Du må finne den beste boligadvokaten for deg. Det finnes dyktige kvinner og menn som håndterer disse sakene, men det er ikke mulig kategorisk  å utnevne en av de til den beste boligadvokaten. 

For å sikre at du får den beste bistanden har vi har samlet noen av de vi mener er blant de dyktigste innen feltet, og vi sørger for at du får den advokaten som passer deg. Dette handler ikke bare om fagkunnskap, men også om kjemi mellom deg og din nye samarbeidspartner. Det er nettopp det et slikt oppdrag bør anses som – et samarbeid som skal sørge for at du får det du har krav på. Da er det viktig at din samarbeidspartner er en person du kan stole på.

De som normalt blir ansett som de beste boligadvokatene er de som også jobber med mer krevende saker som eiendomsadvokat, da det gir et bredere og mer allsidig erfaringsgrunnlag. Det at en advokat kun jobber med eksempelvis avhendingsloven vil gi snever erfaring. Likevel bør du nok lete litt lenger dersom en opplister mange rettsområder under sine kompetansefelt. Det finnes mange av disse sakene på markedet og plutselig tilbyr  «alle»  spisskompetanse innen dette feltet. Dette skyldes naturlig nok at saker etter avhendingsloven er «low hanging fruit» ettersom jussen er relativt enkel og markedet er stort. Vi råder deg til å gjøre undersøkelser før engasjement ettersom denne saken betyr mye for deg.

Det som er en god tommelfingerregel er at en erfaren eiendomsadvokat vil normalt jobbe med flere områder innen fast eiendom, slik at en forstår de ulike elementene bedre. Våre advokater jobber i egne fast eiendomsavdelinger, slik at vi kan benytte oss av den spisskompetansen som vi sitter med i firmaet. 

Hva skal du se etter i en boligadvokat? 

Som vi begynte artikkelen med innledningvis har hver sak sine utfordringer. Det kan derfor variere fra sak til sak hvem som er best egnet til å hjelpe til å oppnå ditt resultat. I det følgende har vi satt sammen en huskeliste for hva som kan være lurt å se etter, og spør gjerne advokaten du har i tankene om noe av dette: 

Boligadvokatens opptreden 

Du er ute etter et resultat. Det kan være å få reparert en mangel, motta prisavslag og erstatning og/eller heve kjøpet. Uansett hva du vil oppnå, er du nå på jakt etter en samarbeidspartner som enklest og raskest mulig kan ta deg til det resultatet du ønsker å oppnå. Se om du finner noe advokaten har skrevet eller uttalt tidligere eller om det eksempelvis finnes videoer av vedkommende på Youtube. Du vil fort finne ut om boligadvokatens opptreden vekker tillit, virker overbevisende og er mild i form. 

Det siste er overraskende viktig; de beste boligadvokatene er mild i form, sterk i sak. Det betyr at du ikke trenger en som er høylytt, skriver krast eller oppfører seg som en «utestemme-advokat». Læresetningen hos de dyktigste er at selv om du gjentar argumententet eller sier det høyere, betyr det ikke at du har et sterkere argument. Din boligadvokat bør være en som opptrer profesjonelt, ærlig og saklig overfor samtlige aktører – ikke bare deg som klient. 

Du bør også reagere på om boligadvokaten omtaler sentrale aktører som «svindlere» eller bruker annen lignende karakteristikk om eierskifte-/boligselgerforsikring, om takstmenn eller andre advokater. En dyktig boligadvokat trenger aldri å omtale andre aktører negativt, da vedkommende skal være dyktig nok til å bli hørt på uansett hvem eller hva de møter. 

Hva kan du forvente av en boligadvokat? Kundeservice 

Som allerede påpekt et par ganger i denne artikkelen, du er nå på jakt etter en samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du spør om hvordan oppfølgningen fungerer hos boligadvokaten. Eksempelvis hos oss kan du få etablert en egen database, svar (nesten) døgnet rundt, og at samtlige henvendelser besvares innen samme dag. Videre skal boligadvokaten naturlig nok ha moderne saksbehandlingsverktøy som sørger for at frister ikke oversittes. 

Det du bør spørre advokaten er om de bruker automasjonsverktøy. Dersom din boligadvokat ikke kan oppgi navnet på automasjonsverktøyet de bruker bør du nok se videre. Grunnen til dette er at uten automasjonsverktøy vil advokaten i beste fall sitte med gammeldagse ordinære Word-maler i sitt arbeid, og dette koster deg timesvis i unødvendige advokattimer. Etter at vi tok i bruk automasjonsverktøy fikk ut arbeidet svært mye raskere enn tidligere. 

Spør gjerne advokaten om vedkommende har hatt, evt. har pågående, klager mot seg for dårlig oppfølgning, overfakturering eller andre forhold. 

Hva koster en boligadvokat? Litt om dekning av boligadvokatutgifter (rettshjelpsdekning)

Ikke la pris være avgjørende faktor. Dersom en advokat raskt filer ned på timesatsen for å få deg som klient, da vil det normalt bety en av to ting: enten i) vedkommende har for lite å gjøre eller ii) vedkommende tar ikke den prisen i utgangspunktet. 

Det er slik at de beste boligadvokatene har en noe høyere pris, men spørsmålet du må stille er om du har råd til å la være og heller gå for en «rimeligere» advokat. Du kan også stille deg spørsmålet om du hadde hoppet ut av et fly med den rimeligste fallskjermen. Det advokaten bør kunne si noe om er hva hver «etappe» koster. De fleste vil også kunne antyde om det er verdt å bruke advokat i tvisten. Det er svært mange saker vi henviser til andre, da vi ikke påtar oss saker hvor advokatutgiftene kan overstige kravet du har.  Ellers er timeprisen/timesatsen heller ikke det som er avgjørende for hva kassalappen til slutt ender på. En med lavere timesats kan raskt ende opp med å fakturere flere timer. 

Videre har vi en god nyhet; hvis du har innbo- og/eller husforsikring dekker rettshjelpsdekningen opp til kr 100 000 i juridiske kostnader, hvor egenandelen er 20 % + ca kr 3000-4000 i «aktiveringssum». Dette er et gode du har og som du faktisk betaler for hver måned. Ikke vær redd for å bruke dette beløpet. Deler av beløpet kan også brukes til å fagkyndige kostnader. 

Rettshjelpsdekningen forutsetter at du er i en tvist. Tvist betyr at du har krevd noe/mottatt et krav, og at kravet er bestridt. Fra kravet er bestridt vil du normalt få innvilget rettshjelpsdekning. Les gjerne mer om dette i vår artikkel Hva koster en boligadvokat?

Bør jeg velge en lokal boligadvokat?

Det korte svaret er nei. Vi advokater trenger normalt ikke å dra på befaring, da vi skal håndtere det juridiske. Det er byggesakskyndige som skal dra på befaring og rapportere om de funn de avdekker. Vi behandler det vesentligste av våre saker uten lokal tilknytning. 

Det vi imidlertid kan tilby er nettverket vårt hvor vi har 18 medlemskontorer etablert rundt om i landet. Vi har per juni 2021 over 250 advokater som vi kan få deg i kontakt med. Vårt nettverk, Eurojuris Norge, er landets største advokatnettverk. 

Bytte boligadvokat? Det kan du enkelt gjøre

Får du ikke svar fra din boligadvokat? Føler du at du ikke blir hørt eller at vedkommende ikke prioriterer din sak? Det er mange grunner til at man ønsker å bytte advokat. Vi advokater må huske på at de fleste av oss behandler hundrevis av saker, men for deg er dette kanskje den eneste gangen du har bruk for advokat i livet. Da er det viktig at du får det du betaler for. Dersom du sliter med at boligadvokaten ikke er tilgjengelig, dere ikke har den kjemien du ønsket eller kanskje svikter det faglig, da vil vi anbefale å bytte.

Det er ditt valg og ditt privilegium å kunne velge din boligadvokat. Du kan derfor også bytte når som helst. Det du gjør er å ta kontakt med en ny advokat, og vedkommende vil normalt gi beskjed om at det nye kontoret overtar. Du trenger heller ikke å spørre om å få dokumentene fra din tidligere advokat, da disse innhentes av din nye samarbeidspartner. Din nye boligadvokat informerer også alle andre aktører, herunder motpart, fagkyndige og evt. retten om advokatbytte. 

Det er ingen svakhet å bytte advokat, tvert imot; det kan i noen tilfeller løse saken. Eneste du trenger å gjøre er å gjøre opp for deg hos din gamle boligadvokat, og resten ordnes av det nye kontoret.

Spør våre boligadvokater om det du lurer på – vederlagsfritt 

Våre boligadvokater svarer på dine spørsmål. Du kan vederlagsfritt avtale en strategisamtalen. Under samtalen ser vi på hva som har skjedd, hvor langt du har kommet og hvordan du enklest og raskest kan komme deg i mål. Bruk skjemaet på denne siden for å ta kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg. 

Alle tlf.samtaler er vederlagsfrie: 416 50 321

Flere av våre tips og råd

Vederlagsfri strategisamtale?

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Les flere av våre tips

Selvstendig rettsvernshevd
Hevd

Nytt fra Høyesterett – selvstendig rettsvernshevd!

Det er ikke veldig ofte vi ser avgjørelser om tinglysingsloven og rettsvern, men det har fortsatt vært noen uklarheter knyttet til det med rettsvern. Idag, …

Les mer →
Husleietvistutvalget blir nasjonalt
Nyheter

Endelig et nasjonalt husleietvistutvalg!

Husleietvistutvalget for hele Norge Fra 1. september 2021 har Norge endelig fått et landsdekkende førsteinstans for husleiesaker i form av Husleietvistutvalget! Dette innebærer at Husleietvistutvalget …

Les mer →
Tilbakekall av bud
Boligmangler

Hva skjer når budgiver trekker budet – konsekvenser [2021]

Det skal svært mye til for at budgiver kan trekke budet og få til et gyldig tilbakekall. Dersom aksept er gitt rettidig, er normalt en avtale inngått. Selger kan kreve at boligsalget gjennomføres, men problemet er å få budgiver til faktisk å betale. I artikkelen ser vi på hva man skal gjøre med det.

Les mer →
boligadvokat tilbakekall trekke bud
Boligmangler

Tre ting du må vite hvis budgiver ønsker å trekke eller tilbakekalle budet

Tilbakekall av bud – trekke bud Fenomenet hvor boligkjøper ønsker å komme seg ut av avtalen rett etter at den har kommet i stand blir …

Les mer →
Boligmangler

Den beste boligadvokaten for deg? [Guide 2021]

Har du havnet i en boligtvist med selger og deres eierskifte-/boligselgerforsikringsselskap? Er du redd for at du velger feil boligadvokat, ikke får det resultatet du er på jakt etter, at det tar for lang tid og/eller koster mye penger? Denne artikkelen bør du lese, slik at du kan velge den beste boligadvokaten for deg.

Les mer →
Sameie

3 ting du må vite før tvangsoppløsning av sameie

Har du kjøpt en hytte sammen med noen andre, men nå har det skåret seg? Føler du deg tvunget til å bli? Det finnes flere løsninger – la oss se på dette!

Les mer →

Disse stoler på oss, og vi på dem

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon