Reklamerte på båtmotor

Fikk tilbake halve kjøpesummen etter bistand fra Reklamasjonskontoret.

En rekke mangler på båt – fikk prisavslag på halvekjøpesummen

Kort beskrevet har forbrukeren normalt krav på prisavslag og erstatning etter forbrukerkjøpsloven dersom det avdekkes en mangel på gjenstanden som er kjøpt hos forhandleren.

Forbrukeren må ha reklamert innen rimelig tid. Som hovedregel må forbrukeren ha meldt fra om det avdekkede forholdet innen 2-3 måneder. Denne tidsfristen gjelder fra tidspunktet vedkommende avdekket eller burde ha avdekket mangelen. Hvis forbrukeren ikke reklamerer rettidig vil man kunne miste kravet.

Les mer nedenfor om hvordan Reklamasjonsportalens advokatnettverk hjalp forbruker med å få tilbake halve kjøpesummen

Reklamasjonsportalens advokater bistod forbrukeren med å vinne frem med prisavslag og erstatning.

Reklamasjonsportalens advokater bistod en forbruker som hadde kjøpt en ny innenbords Yanmar-båtmotor. Forbrukeren anførte at motoren var montert feil, noe som medførte kraftige vibrasjoner, lekkasjer og en rekke andre mangler.

Forbrukeren hadde kjøpt båtmotoren hos en forhandler. Forhandleren hadde fått flere anledninger til å rette manglene, men forholdet ble ikke tilstrekkelig utbedret. Det ble anført at forbrukeren at samtlige mangler knyttet seg til den opprinnelige feilmontering.

Forhandleren bestred kravet og erkjente ikke ansvar. Det var særlig problematisk at forhandleren var en velkjent aktør i området, hvor flere av de fagkyndige i området var inhabile til å påta seg oppdraget med å vurdere manglene.

Bistand fra Reklamasjonsportalens advokater ble løsningen. Våre båtadvokater har et bredt nettverk av fagkyndige. Vi bistod forbrukeren til å få taksert manglene, samt estimert utbedringskostnader.

Forhandleren nektet fortsatt ansvar. Forbrukeren ble dermed leder gjennom Forbrukerrådet og Forbrukerklagetvistutvalget.

Hva ble resultatet?

Forbrukerklagetvistutvalget kom enstemmig til at forbrukeren hadde krav på prisavslag i tråd med utbedringskostnadene – dvs. kunden fikk tilbake ca halve kjøpesummen.

Forbrukeren ble også tilkjent erstatning, slik at vedkommende ikke trengte å dekke kostnader til fagkyndig bistand selv.

I tillegg er det på plass plass å nevne at det ble innvilget rettshjelpsdekning hos forbrukerens forsikringsselskap. Det betyr at forbrukeren fikk ført en sak mot forhandleren, hvor vedkommende vant frem, men trengte kun å dekke en brøkdel (20%) av kostnadene til egen advokat.

Dersom saken hadde blitt ført i tingretten, ville forbrukeren ikke hatt noen kostnader dersom retten hadde komme til samme resultat.

Har du opplevd problemer med din båt?

Reklamasjonsportalen, og våre søstersider, behandler et stort antall saker hvert år. Vi forsøker alltid å løse saken før rettslig prosess, men vi kan samtidig vise til gode resultater i retten. Våre advokater vet derfor hva som er formålstjenlig fremgangsmåte i din sak.

Reklamasjonsportalen benytter seg av Norges største advokatnettverk, hvor det finnes 230 advokater på 17 advokatkontor via Advokatfirmaet Novas tilknytning til Eurojuris.

Kontakt partner og advokat Aki Johannes Viitala ved å bruke kontaktskjemaet – og vi setter deg i kontakt med en erfaren og kompetent advokat.

Få det du har krav på – kontakt Reklamasjonsportalen i dag.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Feil med båtmotor kan gi kjøper krav på prisavslag og erstatning.

Engasjert fagkyndig til å vurdere forholdet og utarbeide en rapport.

Forhandleren gir ofte en rekke avslag, men ikke gi deg dersom du har et rettmessig krav.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo