foreldelse forsikringsselskap

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A

https://www.youtube.com/watch?v=0dX-uYvFiiQ Ny høyesterettsdom om foreldelse og direktekrav – november 2023 Høyesterett har igjen vært ute og avklart problemstillinger som fra før var noe ullen. I denne dommen har Høyesterett sett på saken hvor A har et krav, og A meddeler det kravet til B. B går til sitt forsikringsselskap, men B avvikles etter hvert. A […]

Foreldelse – hva skjer om du ikke melder inn kravet ditt til motpartens forsikringsselskap? HR-2023-2252-A Read More »