REKLAMASJONSPORTALEN

Engasjer oss,
før motparten gjør det.

Boligadvokat

Trygt valg av eiendomsadvokat og boligadvokat

Bygd ny bolig, men møtt på problemer?

Det er mange ting som kan gå galt ved oppføring av bolig. Utbyggers forsinkelse og mangler kan utløse mange av dine rettigheter. Du kan ha krav på utbedring av mangler, holde tilbake penger, dagmulkt ved forsinkelse. 

Du trenger en som legger opp et løp fra begynnelsen og helt til utfallet er klart. Eiendomsadvokaten skal aldri blåse opp en sak unødvendig, men heller sørge for at du raskest og rimeligst mulig du får det du har krav på 

Vi klarlegger situasjonen, og sikrer dine rettigheter etter avtalen. Våre eiendomsadvokater sørger for at dine avtaler holdes og at du får boligen du skal ha!

Kjøpt eller solgt bolig med mangler?

Bolig er for mange en av livets største investeringer. Sakene handler som oftest om brudd på opplysningsplikten. Du er ikke tjent med å bruke en advokat som jobber med eiendom ved siden av alt annet. Hos oss er spisskompetanse en yrkesstolthet. 

Våre boligadvokater behandler daglig saker mot boligselgerforsikringselskap som Protector og overtar saker fra boligkjøperforsikring som Help Forsikring.

Vi har håndtert det meste av fagkyndige, retting, prisavslag, erstatning og heving. Vi løser det som løses kan! 

Avtal en strategisamtale med boligadvokat - 45 minutter vederlagsfritt!

Våre tall taler for seg

1 +
ADVOKATER

Advokatfirmet Nova DA er deleier av Eurojuris Norge. I vårt nettverk har vi tilgang til over 250 advokater dersom det blir behov. Stort utvalg gir deg størst sikkerhet. 

1
advokatkontorer

Via vårt nettverk er vi tilknyttet 18 advokatkontorer, alle ISO-sertifiserte, langs hele Norge. Vi kan kontakte boligadvokater fra Kristiansand i s.ør til Bodø i nord.

1 +
Samarbeidspartnere

Kontorene i Eurojuris-nettverket er  offisielle samarbeidspartnere med  IF forsikringsselskap og regionale NHO-kontorer. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkyndige.

Nei, vi har ikke funnet opp reklamasjonsretten.

Boligadvokatene våre har perfeksjonert den.

Innovasjon

Våre eiendomsadvokater og boligadvokater representerer en ny generasjon moderne sakførere. Vi tror på en automatisert, digitalisert og effektiv saksbehandling. Dagens advokater jobber ofte på samme måte som i år 2000. Dette har vi gjort noe med. Dette er våre klienter tjent med.

Én advokat skal ikke kunne alt

Vår grunnleggende idé er at en skal mestre sitt felt. Det tar 10 000 timer å mestre noe – ikke velg en som  har fordelt disse timene på utallige rettsområder. Dersom du skal være sikker på at din advokat har den spisskompetansen du trenger, velg en av våre.

Disse stoler på oss, og vi på dem

Reklamasjonsportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 250 (+) advokater fordelt på 18 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Reklamasjonsportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon